SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM


Naším společným cílem je zajistit absolventy uplatnitelné na trhu práce.


PODPORUJEME ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Podporujeme zkvalitňování odborného vzdělávání tím, že propojujeme školy a firmy. Obracet se na nás mohou školy a firmy, které mají zájem o spolupráci. Spolupracujeme s Asistenčním centrem Impuls pro kariéru a praxi. Kontaktujte nás!

#mojeprofese

NABÍZÍME KURZ „INSTRUKTOR PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ“

Proškolíme v rámci několikadenního kurzu Vaše instruktory ve firmách, kteří zabezpečují odborný výcvik a praxi žáků a studentů středních a vysokých škol. V případě zájmu se na nás obraťte, kurz přizpůsobíme Vašim podmínkám a požadavkům. Obraťte se nás!

#mojeprofese

PODPORUJEME STUDIUM TECHNICKÝCH OBORŮ

Pořádáme výstavy (např. Dobrodružství s technikou), soutěže na podporu technického vzdělávání (soutěž Talenty pro firmy). Realizujeme aktivity, které motivují ke studiu technických oborů, např. série reportáží Profese 21. století a iniciativa na Podporu řemesel „Buď mistr“. Pro více informací nás kontaktujte!