Co děláme


Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů realizuje řadu služeb, které se týkají lidského potenciálu a jeho růstu. Dlouhodobě se zabýváme potřebami trhu práce a snažíme se na ně reagovat řadou produktů, které jsou v našem portfoliu.

Klíčová je pro naši práci především spolupráce, a to napříč celým spektrem regionálních partnerů, kterými jsou školy, úřady práce, instituce, města, obce, kraj a další.