Jihočeský pakt zaměstnanosti


V roce 2016 se stala JSRLZ nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti, který má za cíl koordinovaně řešit problémy regionálního trhu práce včetně zajištění činností observatoří trhu práce. Jihočeský pakt zaměstnanosti (Pakt) byl založen Jihočeským krajem, Jihočeskou hospodářskou komorou, Úřadem práce v Českých Budějovicích, Českomoravskou konfederací odborových svazů, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích.

Jihočeský pakt zaměstnanosti

Důležití aktéři Jihočeského paktu zaměstnanosti