Jihočeský pakt zaměstnanosti


V roce 2016 se stala Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. (dále JSRLZ) nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti, který má za cíl koordinovaně řešit problémy regionálního trhu práce včetně zajištění činností observatoří trhu práce.

www.jcpakt.cz

Jihočeský pakt zaměstnanosti má 4 hlavní strategické priority:
 Flexibilní trh práce.
Vytváření kvalifikačních předpokladů pro vyšší zaměstnanost.
Podpora podnikání.
Podpora sociálních inovací a rovných příležitostí.

Memorandum Jihočeského paktu zaměstnanosti
Organizační struktura Jihočeského paktu zaměstnanosti


Jihočeský pakt zaměstnanosti

Zakladatelé Jihočeského paktu zaměstnanosti