KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ


Zabýváme se otázkami kariérového poradenství a pomáháme s jeho rozvojem v Jihočeském kraji.


VĚNUJEME SE KARIÉROVÉMU PORADENSTVÍ

V kariérovém poradenství pracujeme na tématech: hledání nové práce, změna práce a příprava na pracovní pohovor; plánování profesní dráhy a profesní rozvoj; volba budoucího povolání, školy nebo studia; návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené. Kotaktujte nás!

#mojeprofese

PODPORUJEME KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

Spolupracujeme s Asistenčním centrem Impuls pro kariéru a praxi a dalšími partnery jako je např. Úřad práce. Monitorujeme a připravujeme nové projekty na rozvoj kariérového poradenství ve školách. Obraťte se na nás a spolupracujte!

#mojeprofese

ZAJIŠŤUJEME KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

V rámci našich aktivit a projektů pomáháme vybraným cílovým skupinám k návratu na trh práce, a to prostřednictvím vzdělávacích kurzů či individuálního poradenství. Více na webu Mojeprofese.cz.