ANALÝZY, STUDIE A PUBLIKACE


Připravujeme analýzy související s trhem práce a vydáváme publikace k odborným tématům!


ZAJIŠŤUJEME PREDIKCE TRHU PRÁCE

Spolupracujeme s Úřadem práce a dalšími aktéry trhu práce. Zpracováváme data a výstupy, sledující zaměstnanost, vzdělanost a podmínky trhu práce v jižních Čechách. Více ZDE!

#mojeprofese

REALIZUJEME ŠETŘENÍ V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZPRACOVÁVÁME ANALÝZY

Provádíme různá šetření týkající se rozvoje lidských zdrojů a zpracováváme z nich výstupy a analýzy. Šetření a analýzy zpracováváme na míru. Spolupracujeme také s řadou partnerů v rámci regionu, ČR i zahraničí. Kontaktujte nás!

#mojeprofese

ZPRACOVÁVÁME PUBLIKACE

Zpracováváme publikace k různým tématům, např. brožuru Moje profese. Spolupracujeme i s partnery na tématech rozvíjejících trh práce, např. Jak začít podnikat. Pro více informací nás kontaktujte!