Dobrodružství s technikou


Zážitková výstava baví i vzdělává
skrz vědu, techniku a řemesla

Realizace:         od roku 2015

Organizátor:     Jihočeská hospodářská komora

Partneři:           Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.

Výstaviště ČB

Akce je realizována v rámci záštity představitele Jihočeského kraje.


CÍLE PROJEKTU

Dobrodružství s technikou je projekt, určený dětem a jejich rodičům, s cílem zajímavou a interaktivní formou přiblížit svět techniky.

  1. Popularizovat technické vzdělávání v očích široké veřejnosti, především u dětí a rodičů;
  2. Motivovat žáky ZŠ ke studiu technických a řemeslných oborů;
  3. Podporovat technické zájmové kroužky;
  4. Motivovat žáky SŠ k hledání profesního uplatnění v oborech svého studia či pokračování ve studiu zvoleného oboru;
  5. Přiblížit veřejnosti současné trendy ve výzkumu a vývoji v technických oborech;
  6. Podporovat edukativní činnost formou interaktivní a zážitkové formy.

AKTIVITY PROJEKTU

Výstava Dobrodružství s technikou 2022

Termín:               22. 6. 2022 od 9:00 – 18:00 hod.

Místo konání:      pavilon T1, Výstaviště ČB

Pro koho je akce určena:
Výstava je volně přístupná všem zájemcům, a to jak předškolákům, tak i starším žákům a jejich rodičům, tak i pedagogům, protože akce není nijak věkově omezena a díky partnerům je vstup pro všechny ZDARMA.

Na co se můžete těšit:
Českobudějovické výstaviště 22. června ožije moderními technologiemi, vědeckými pokusy, soutěžemi a zábavou. Malí i velcí návštěvníci si vyzkouší experimenty, roboty, řemesla či technické vychytávky na vlastní kůži. Cílem je, aby k technickým či řemeslným oborům v budoucnu měli žáci kladný vztah a to skrz tradiční interaktivní výstavu Dobrodružství s technikou, ale také díky soutěži T-PROFI, která bude letos poprvé součástí Dobrodružství.

Program téměř 60 vystavovatelů z jižních Čech oživí také fyzikální a vědecké pokusy, úniková hra, nebo módní přehlídka. Tu připravilo Sdružení textil při Jhk společně s jihočeskými textilními firmami a středními školami, kde je možné návrhářství a výrobu textilií studovat. Na textilním stánku si děti také vyzkouší vyrobit různé výrobky z látek a ušít drobné dárky. Nebude chybět ani tradiční Bosch Truck od generálního partnera Robert Bosch či model letadla od firmy Jihostroj. Opomenuty nebudou ani tradiční řemesla. Žáci oboru Pekař tak představí tvorbu pekařských výrobků, ve venkovních prostorech bude kovářská výheň a robot Číšník namíchá dobrý nápoj.

Více na www.dobrodruzstvistechnikou.cz.

Výstava Dobrodružství s technikou 2019

Termín:               13. 6. 2019 od 10:00 – 18:00 hod.

Místo konání:      pavilon T, Výstaviště ČB

Pro koho je akce určena:
Výstava je volně přístupná všem zájemcům, a to jak předškolákům, tak i starším žákům a jejich rodičům, tak i pedagogům, protože akce není nijak věkově omezena a díky partnerům je vstup pro všechny ZDARMA. 

Na co se můžete těšit:
Již 5. ročník interaktivní výstavy představí kolem 60 vystavovatelů. Na více než 270 stanovištích představí vystavovatelé zábavnou formou technické i vědecké exponáty s cílem zaujmout děti i žáky škol a zvýšit tak zájem o techniku a studium řemeslných oborů. Děti si všechny exponáty a stanoviště vyzkouší na vlastní kůži. Mimo jiné je pro všechny návštěvníky výstava přehlídkou těch nejvýznamnějších zaměstnavatelů a vyspělých, aktivních škol.

Letošní ročník je rozšířen o nový obor, a to zemědělskou techniku, kde se rovněž prolínají technologie či řemesla. Na výstavě nebudou chybět roboti, kteří umí spolupracovat s člověkem, drony, technické simulátory, funkční modely zemědělských strojů, 3D tisk, práce s infra kamerou nebo virtuální realita. Dále si mohou děti vyzkoušet  základy programování pomocí BBC:microbitu, digitální bankovnictví nebo veřejností oblíbené laser games. Návštěvníci se také mohou těšit na spoustu soutěží, zážitková představení, science show s vědeckými pokusy, projekt Matematech, který zábavnou formou přiblíží výuku matematiky a techniky, a interaktivní ukázky řemesel z oblasti kovářství, textilního, zemědělského či stavebního oboru.

Výstava Dobrodružství s technikou 2018

Termín:               14. 6. 2018 od 10:00 – 18:00 hod.

Místo konání:      pavilon T, Výstaviště ČB

Výstava je volně přístupná všem zájemcům. Vstup je ZDARMA.

Na akci bude opět k vidění přes 200 exponátů od jihočeských firem, odborných škol i zájmových organizací. Výstavu budou doprovázet ukázky řemesel, řada soutěží, doprovodných kvízů a představí se také novinky ze světa průmyslu 4.0 a složky integrovaného záchranného systému. Soutěž oživí vystoupení  úžasného divadla fyziky ÚDiF (Z vystavených exponátů lze jmenovat konkrétně např. Legoroboty, prosklený simulátor palivové nádrže nebo systém DNOX, robotickou ruku. Elektrická kola a mnoho dalších zajímavých exponátů, které si děti mohou vyzkoušet na vlastní kůži.

Odhadovaný počet návštěvníků IV. ročníku je dle zkušeností z předchozích tří let nejméně 3500 účastníků. Dobrodružství s technikou v dopoledních hodinách navštěvují celé skupiny z mateřských, základních, ale i středních škol Jihočeského kraje, a v odpoledních hodinách pak především jednotlivci, převážně rodiče či prarodiče s dětmi.

Výstava Dobrodružství s technikou 2017

Termín:               15. 6. 2017  od 10:00 – 18:00 hod.

Místo konání:      pavilon T, Výstaviště ČB

Záměrem akce opět bylo, za pomoci jihočeských firem a škol, zvýšit zájem o polytechnické vzdělávání v Jihočeském kraji. Třetí ročník výstavy navazuje na předchozí dva ročníky, které se uskutečnili v letech 2015 a 2016. Na akci bude opět k vidění přes 200 exponátů od jihočeských firem, odborných škol i zájmových organizací. Výstavu budou doprovázet ukázky řemesel, řada soutěží, doprovodných kvízů a představí se také složky integrovaného záchranného systému. Z vystavených exponátů lze jmenovat konkrétně např. Legoroboty, prosklený simulátor palivové nádrže nebo systém DNOX, robotickou ruku a mnoho dalších zajímavých exponátů, které si děti mohou vyzkoušet na vlastní kůži.

Výstava Dobrodružství s technikou 2016

Termín výstavy:    16. 6. 2016, 10-18hod.

Místo konání:        pavilon T Výstaviště ČB

Výjimečná akce „Dobrodružství s technikou“, kde každý měl možnost vyzkoušet techniku na vlastní kůži! Připraveny byli elektromobily, roboti, elektrické motokáry a nechyběli pokusy, vědomostní kvízy a soutěže. Na této akci se podílel nejen Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice, ale především řada významných firem a středních škol.

Výstava Dobrodružství s technikou 2015

Termín výstavy:     18. 6. 2015

Místo konání:         Výstaviště ČB

Na akci si mohly děti vyzkoušet řadu zajímavých technický exponátů. Akce se účastnily mateřské školky, základní i střední školy, dětské domovy a samozřejmě také rodiče i prarodiče s dětmi. Počet účastníků, kteří se této akce zúčastnili, byl odhadnut kolem 2 tisíc. Díky velmi pozitivním ohlasům nejen od návštěvníků akce, ale také od zapojených vystavovatelů, bude snaha o pokračování prostřednictvím dalšího ročníku této interaktivní výstavy.

Mezi vystavenými exponáty byly například stánek formule 1, Legoroboti, bludiště, kvadrokoptéry a RC modely, hydraulický bagr nebo kolejiště a lokomotivy. Kromě toho byly připraveny různé pokusy a fyzikální experimenty, vědomostní kvízy a dovednostní soutěže, kde si mohli zájemci vyzkoušet své znalosti i zručnost a objevovat přírodní zákony.

KONTAKT

Ing. Lenka Hájková

zástupkyně ředitelky oblastní kanceláře České Budějovice

Mobil:     +420 602 502 671
E-mail:    hajkova@jhk.cz