Soutěž „Společnost přátelská zaměstnávání lidí ve věku 55+“ zná svoje vítěze


Vítězi I. ročníku soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+ se staly Centrum sociálních služeb Emausy, Dansen a Rohde & Schwarz. Firmy si převzaly ocenění z rukou hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské a náměstkyně ministryně práce Kateřině Štěpánkové, a to 28. února 2020 v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje. Soutěž, do které se mohly přihlásit jihočeské firmy a instituce, probíhala od června do listopadu 2019.

Centrum sociálních služeb Emausy obsadila I. místo v kategorii do 49 zaměstnanců, společnost Dansen pak I. místo v kategorii od 50 do 249 a v třetí v kategorii nad 250 zaměstnanců obhájila I. místo firma Rohde & Schwarz. Do soutěže se zapojilo celkem 20 firem, které hodnotila sedmičlenná komise. Vítězové získali kromě ocenění, keramické vázy a další dárků od partnerů soutěže také prostor pro prezentaci v partnerských médiích v hodnotě 48 tisíc korun.

Soutěž připravilo se záměrem více zviditelnit téma zaměstnávání osob 55+ Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci své politiky Implementace stárnutí na krajské úrovni spolu s Jihočeským paktem zaměstnanosti, který je platformou hned několika jihočeských partnerů. Těmi jsou Jihočeský kraj, Jihočeská hospodářská komora, Úřad práce zastoupený Krajskou pobočkou v Českých Budějovicích, Jihočeská univerzita České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice a Českomoravská konfederace odborových svazů Jihočeského kraje.

„Osoby starší 55 let tvoří jednu z hlavních skupin, které hledají na trhu práce uplatnění,“ uvádí Michaela Fouňová z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která se tématem uplatnění právě této skupiny osob již čtvrtým rokem zabývá. „Naše společnost je nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti, který se snaží hledat opatření k řešení nesouladů na trhu práce. Jedním z nich je například pomoc těmto osobám s návratem do zaměstnání v podobě individuálního poradenství, vzdělávání včetně poskytování rekvalifikací a příspěvku na mzdu pro zaměstnavatele,“ vyjmenovává Michaela Fouňová a zdůrazňuje, že dalším opatřením, jak podpořit osoby v uvedeném věku bylo tuto oblast začít popularizovat: „Soutěží chceme motivovat zaměstnavatele nejen k zaměstnávání osob 55+, ale také upozornit na potřebu slaďování pracovních podmínek se specifickými potřebami těchto pracovníků.“

Více informací v celé tiskové zprávě…

Fotogalerie a reportáže: