Tři miliony korun pro jihočeské podnikatele


Firmy, které budou potřebovat přijímat kvalifikované zaměstnance pro svůj opětovný rozjezd, mohou využívat finanční prostředky, které nabízí Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů v rámci dvou projektů, a to FlexiSTART do práce a Práce v každém věku.

„Pro zaměstnavatele z jižních Čech máme připraveno na následující období dvou let více jak 3 miliony korun na mzdové příspěvky, o které si mohou požádat v případě, že si vyberou některého z našich účastníků. Důraz přitom klademe na vzdělávání, zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikace tak, aby potencionální zaměstnanec co nejvíce splňoval podmínky daného zaměstnavatele“, říká Michaela Fouňová, manažerka projektu Práce v každém věku.

Dle statistik personálních agentur firmy buď poslaly díky současné situaci své zaměstnance na home office, nařízenou dovolenou nebo jim hledaly uplatnění jinde. Je ale i mnoho firem, které byly nuceny zaměstnance propustit. Počet nezaměstnaných tak na konci dubna dosáhl hranice 254 tisíc, což odpovídá míře nezaměstnanosti ve výši 3,4 %. Úřady práce tak čelily největšímu náporu nových registrovaných osob za posledních 10 let. Podle analytiků ČSOB ale nezaměstnanost v následujících měsících ještě poroste. Dolehnou totiž ještě opatření, které firmy přijaly, jako např. doběhnutí výpovědní doby, a proto se předpokládá růst nezaměstnanosti až k 5 %.

Po ukončení všech nařízení se však firmy budou postupně snažit vše vracet zpět do normálu. Obnovovat se bude provoz firem a podnikatelé tak začnou řešit i přijetí pracovníků. Potencionální zaměstnanci budou často registrování na úřadu práce a při jejich zaměstnávání tak bude možné využít právě mzdový příspěvek, a to ve výši až 90 tisíc korun.

Mzdový příspěvek mohou zaměstnavatelé čerpat šest měsíců. Díky této finanční podpoře si tak firma může zaučit svého zaměstnance, a to s nižšími mzdovými náklady. Tyto nástroje podpořené díky projektům financovaných z Evropského unie, tak mohou pomoci překonat těžké období firem. Aktivity projektu jsou nastaveny tak, aby pomohly oběma stranám. Účastníci projektu naleznou vhodné zaměstnání a firmy si vyberou kvalifikovaného zaměstnance.

V rámci projektů se pečuje o skupiny osob znevýhodněných na trhu, které se dostaly do evidence úřadu práce a aktivně hledají zaměstnání. Jedná se o rodiče po rodičovské dovolené, kteří jsou v dané době na úřadu práce, nebo lidé, kteří jsou ve věku 55 a více let, anebo osoby pečující o jinou závislou osobou.

Oba projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Tento článek byl zveřejněn také ve zpravodaji JIHOČESKÝ PODNIKATEL, který vydává Jihočeská hospodářská komora.