Práce v každém věku


Číslo projektu:                           CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012455

Termín realizace projektu:         1.2.2020 – 28.2.2022

Partner projektu:                       Úřad práce ČR – krajská pobočka České Budějovice

Financování:                              Operační program Zaměstnanost


CÍL PROJEKTU

Zvyšování kompetencí a kvalifikací osob v evidenci Úřadu práce, kteří si díky různým omezením (vysoký věk, zdraví, péče o malé děti) nemohou najít zaměstnání a pomoci jim při hledání vhodného zaměstnavatele s možností poskytnutí mzdového příspěvku.

Projekt je učen pro:

 • Osoby ve věku 55 – 64 let, v evidenci na ÚP déle než 5 měsíců
 • Osoby pečující o osobu mladší 15 let

 

AKTIVITY PROJEKTU

Vzdělávání cílových skupin

 •  poznání svých silných stránek uplatnitelné pro zaměstnavatele
 •  vytvoření kvalitního a zajímavého životopisu
 •  oslovení zaměstnavatele a umění zaujmout při pohovoru
 •  orientace na sociálních sítích a zlepšení digitálních dovedností
 •  assessment centrum s odborníky
 •  možnost účastnit se zajímavých seminářů
 •  využití poradenství v oblastech práva či financí

Rekvalifikace

 • zjistíte, jaké profese jsou na trhu práce požadovány,
 • získáte bezplatnou rekvalifikaci na základě doporučení a Vašich možností,
 • nebo získáte kompetence pro rozjezd vlastního podnikání.

Uzavření pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr u vybraného zaměstnavatele:

 •  pracovní smlouva minimálně na 6 měsíců na HPP
 •  možnost poskytnutí mzdového příspěvku pro nového zaměstnavatele i na flexibilní formy zaměstnání (zkrácené úvazky, homeoffice,…)

 

PŘÍNOS PROJEKTU

Pro osoby v evidenci na ÚP

Rozšíření dovedností pro lepší vstup na trh pracovní trh;

 • Získání nové či prohloubení stávající kvalifikace pro snadnější získání zaměstnání;
 • Pomoc při hledání vhodného zaměstnavatele s clem uzavřít pracovní smlouvu na Hlavní pracovní poměr.
 • Příspěvek na cestovné, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, ubytování při rekvalifikaci

Pro zaměstnavatele:

 • Získání odhodlaného člověka, motivovaného pro práci s odpovídající kvalifikací;
 • Čerpání mzdového příspěvku po dobu 6 měsíců.

 

KONTAKT

Ing. Michaela Fouňová                    Bc. Veronika Vicková

email: founova@jsrlz.cz                         email: vickova@jsrlz.cz

mobil: 602 454 395                                 mobil: 607 012 620