Metodický nástroj pomůže zvyšovat úroveň kariérového poradenství na školách


Důležitost kariérového poradenství, přípravy na budoucí, nové profese, vývoj potřeb trhu práce, ale i nutnost spolupráce firem a škol zmínili řečníci ve svých příspěvcích během konference Kariérové poradenství ve 21. století, kterou Jihočeská hospodářská komora uspořádala pro výchovné poradce a zástupce škol.

Zástupci Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi také představili nový metodický nástroj, který by měl napomoci pedagogům zvyšovat úroveň kariérového poradenství na jihočeských školách.

Podrobné informace naleznete v přiložené tiskové zprávě nebo přímo na webu Asistenčního centra Impulsprokarieru.cz.

Zdroj: www.impulsprokarieru.cz