Zpátky do práce 50+


PROJEKT PRO OSOBY VE VĚKU 50-64 LET EVIDOVANÍ NA ÚŘADU PRÁCE,KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM NAJÍT SI NOVÉHO ZAMĚSTNAVATELE

 

PROJEKTOVOVÝ WEB www.mojeprofese.cz

Na těchto webových stránkách získáte podrobné informace o jednotlivých aktivitách projektu, plánovaných vzdělávacích modulech a novinkách v projektu.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Číslo projektu:                       CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005670

Termín realizace projektu:    1.1.2017 – 31.12.2018

Partner projektu:                   Úřad práce ČR – krajská pobočka České Budějovice

Financování:                          Operační program Zaměstnanost

CÍL PROJEKTU

Zvyšování kompetencí a kvalifikací osob v evidenci Úřadu práce a pomoc při hledání vhodného zaměstnavatele s možností poskytnutí mzdového příspěvku.

PŘÍNOS PROJEKTU

Pro osoby v evidenci ÚP:

 • Rozšíření dovedností pro lepší vstup na trh pracovní trh;
 • Získání nové či prohloubení stávající kvalifikace pro snadnější získání zaměstnání;
 • Pomoc při hledání vhodného zaměstnavatele s clem uzavřít pracovní smlouvu na Hlavní pracovní poměr.

Pro zaměstnavatele:

 • Získání odhodlaného člověka, motivovaného p ro práci s odpovídající kvalifikací;
 • Čerpání mzdového příspěvku po dobu 6 měsíců.

AKTIVITY PROJEKTU

Příprava pro získání zaměstnání – absolvujte vzdělávací modul „Připrav se na práci“, který Vás naučí:

 • poznat svoje silné stránky uplatnitelné pro zaměstnavatele,
 • napsat kvalitní a zajímavý životopis,
 • jak oslovit zaměstnavatele a zaujmout při pohovoru,
 • odhalit postupy personalistů a využití těchto informací pro svůj prospěch.

Získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající díky rekvalifikačním kurzům:

 • zjistíte, jaké profese jsou na trhu práce požadovány,
 • získáte bezplatnou rekvalifikaci na základě doporučení a Vašich možností,
 • nebo získáte kompetence pro rozjezd vlastního podnikání.

Uzavření pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr u vybraného zaměstnavatele:

 • pracovní smlouva minimálně na 6 měsíců na HPP,
 • možnost poskytnutí mzdového příspěvku pro nového zaměstnavatele,
 • příspěvek na cestovné a vstupní lékařskou prohlídku.

KONTAKTNÍ OSOBY PROJEKTU

Ing. Michaela Fouňová                                                          Bc. Veronika Vicková

email: founova@jsrlz.cz                                                       email: vickova@jsrlz.cz

mobil: 602 454 395                                                               mobil: 607 012 620

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ