Zpátky do práce 50+


Jihočeský pakt zaměstnanosti

Číslo projektu:                       CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005670

Termín realizace projektu:    1.1.2017 – 31.12.2018

Partner projektu:                   Úřad práce ČR – krajská pobočka České Budějovice

Financování:                          Operační program Zaměstnanost

CÍL PROJEKTU

Zvyšování kompetencí a kvalifikací osob v evidenci Úřadu práce a pomoc při hledání vhodného zaměstnavatele s možností poskytnutí mzdového příspěvku.

AKTIVITY PROJEKTU

Vzdělávací modul „Připrav se na práci“

 •  poznání svých silných stránek uplatnitelné pro zaměstnavatele
 •  vytvoření kvalitního a zajímavého životopisu
 •  oslovení zaměstnavatele a umění zaujmout při pohovoru,
 •  odhalení postupů personalistů a využití těchto informací pro svůj prospěch.

Rekvalifikace

 • zjistíte, jaké profese jsou na trhu práce požadovány,
 • získáte bezplatnou rekvalifikaci na základě doporučení a Vašich možností,
 • nebo získáte kompetence pro rozjezd vlastního podnikání.

Uzavření pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr u vybraného zaměstnavatele:

 •  pracovní smlouva minimálně na 6 měsíců na HPP
 •  možnost poskytnutí mzdového příspěvku pro nového zaměstnavatele
 •  příspěvek na cestovné a vstupní lékařskou prohlídku

PŘÍNOS PROJEKTU

Pro osoby v evidenci na ÚP

Rozšíření dovedností pro lepší vstup na trh pracovní trh;

 • Získání nové či prohloubení stávající kvalifikace pro snadnější získání zaměstnání;
 • Pomoc při hledání vhodného zaměstnavatele s clem uzavřít pracovní smlouvu na Hlavní pracovní poměr.

Pro zaměstnavatele:

 • Získání odhodlaného člověka, motivovaného p ro práci s odpovídající kvalifikací;
 • Čerpání mzdového příspěvku po dobu 6 měsíců.

KONTAKT

Ing. Michaela Fouňová                                                          Bc. Veronika Vicková

email: founova@jsrlz.cz                                                                    email: vickova@jsrlz.cz

mobil: 602 454 395                                                                           mobil: 607 012 620

DOKUMENTY KE STAŽENÍ 

PROJEKTOVOVÝ WEB www.mojeprofese.cz

Na těchto webových stránkách získáte podrobné informace o jednotlivých aktivitách projektu, plánovaných vzdělávacích modulech a novinkách v projektu.