Zaměstnávat brigádníky nebude pro firmy tak výhodné


Lidé pracující na dohody o provedení práce si budou moct vydělat mnohem méně peněz než doposud. Jejich smlouvy se budou evidovat v registru, a pokud překročí povolený limit, vznikne povinnost platit sociální pojištění.

Vláda se v rámci ohlášeného úsporného balíčku chystá výrazně omezit možnosti přivýdělků na brigádách. Změny se týkají nejen lidí pracujících na dohody o provedení práce (DPP), ale zejména jejich zaměstnavatelů, kteří brigády nabízejí.

Jedná se o zastropování daňových úlev pro brigádníky pracující na DPP. V současné době platí, že příjem brigádníka je osvobozen od placení sociálního pojištění, pokud jeho výdělek nepřekročí částku 10 000 Kč za měsíc. Brigádník si tak může měsíčně vydělat v podstatě neomezenou sumu, pokud pracuje pro více zaměstnavatelů a u každého z nich jeho příjem tuto částku nepřekročí.

Nově vláda stanovila dva limity pro výši výdělku, a tím pádem nastavila novou hranici pro vznik povinnosti odvádět za zaměstnance sociální pojištění.

První limitPokud zaměstnanec (brigádník) bude pracovat pouze pro jednoho zaměstnavatele, výše jeho příjmu nebude smět překročit hranici ve výši 25 % průměrné mzdy.

Příklad: Průměrná mzda je pro rok 2023 stanovena na 40 324 Kč. Aby zaměstnavateli nevznikla povinnost odvádět sociální pojištění, nebude si smět brigádník vydělat víc než 10 081 Kč.

Druhý limit se týká souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to v celkové výši 40 % průměrné mzdy.

Příklad: Pokud je průměrná mzda stanovena na 40 324 Kč, pak si brigádník bude moct u více zaměstnavatelů vydělat maximálně celkem 16 130 Kč.

V případě, že zaměstnanec jeden či druhý limit překročí, zaměstnavatelé pak budou muset odvést pojistné.

Zdroj a více informací naleznete ZDE.