Kyber cena roku „Pro bezpečný kybernetický prostor“


Výrazný nárůst využívání informačních a komunikačních technologií a rychlý rozvoj digitálních služeb společně podporují růst ekonomiky i celé společnosti, zároveň se však stejnou měrou zvyšuje závislost společnosti na těchto technologiích a roste riziko jejich zneužití. Díky úzkému propojení digitálního a fyzického světa mohou útoky na informační a komunikační infrastrukturu vést nejen k rozsáhlým ekonomickým a materiálním škodám, ale i ke ztrátám na životech.

Tento stav vede k rozšiřování požadavků na zvyšování povědomí o hrozbách a rizicích v oblasti kybernetické bezpečnosti, na dostupnost a odbornou úroveň nových expertů, na zvyšování zájmu managementu organizací o kybernetickou bezpečnost a osvětu, na podporu investic do oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti.

Práci těch nejlepších osobností, organizací, projektů, učitelů a studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti je nezbytné ocenit a propagovat. Dobré příklady budou inspirovat další. Proto iniciativa na vznik soutěže KYBER CENA ROKU – „ceny v oblasti kybernetické bezpečnosti“.

Vize soutěže

Zveřejňovat dobré příklady a oceňovat jednotlivce a organizace podílející se na posilování odolnosti české společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, a tím pozitivně motivovat potenciální následovníky a šířit osvětu o důležitosti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany.

Cíle soutěže

  • Propojovat různé organizace z firemního, státního i akademického prostředí s cílem prohlubovat odolnost české společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.
  • Motivovat další organizace, manažery a zaměstnance, věnovat významnou pozornost a úsilí kybernetické bezpečnosti.
  • Zvyšovat osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  • Motivovat a podporovat mladé talentové lidi se zájmem o kybernetickou bezpečnost.

 Soutěžní kategorie

  • KYBER Organizace roku– zodpovědná organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • KYBER Manažer roku– manažer(ka) podporující důležité projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • KYBER Projekt roku– výjimečná projekt podporující osvětu a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • KYBER Talent roku– talentovaný student(ka) – účastník Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti
  • KYBER Učitel roku– učitel(ka) podílející se na zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti

Nominace můžete zasílat do 30. června 2023.

Více o soutěži najdete na stránkách: https://www.kybercena.cz/o-projektu/

Zdroj: kybercena.cz