Vzdělávání dospělých bude možné o 14 dní dříve – 25.5.2020


Vzhledem k postupnému uvolňování opatření proti šířené Covid-19, změnilo se také datum umožnění vzděláváním dospělých. Aktuální termín je 25.5.2020. K tomuto datu bude možné obnovit neškolské vzdělávací aktivity vč. jazykových kurzů, rekvalifikačních kurzů, sportovních kurzů (do 50 účastníků).


Kurzy, neškolské vzdělávání – nejčastější otázky

 1. Za jakých podmínek mohou mohou obnovit provoz autoškoly?
  Podmínky pro obnovení provozu autoškol:
  – teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi činí nejméně 2 m,
  – u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,
  – účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  – při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány;
 2. Od kdy může být poskytováno individuální poradenství (koučink)? Od kdy pak skupinové do 10 osob ve skupině?
  Pokud nedojde ke změnám, může dojít k otevření individuálních poraden s výměrou provozovny do 2500 m2 v druhé vlně uvolňování, tj. 27. dubna, s výjimkou provozoven umístěných v nákupních centrech s výměrou nad 5000 m2, nedisponují-li samostatným vchodem z venkovních prostor. Pokud jde o skupinový koučink, bude možné tyto aktivity provozovat v počtu do 50 osob od 25. května.
 3. Lze provozovat rekvalifikační kurzy?
  Lze pokračovat pouze za podmínky, že toto vzdělávání se koná ve firmách, tj. v místě objednatele – zaměstnanci by nemuseli za tímto účelem nikam chodit/jezdit. Ostatní neškolské vzdělávací aktivity bude možno provozovat od 25. května.
 4. Soukromá školka pod 30 dětí? Kdo jim může nařídit zavřít?
  Dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, dle které se řídí i soukromé MŠ, lze provoz mateřské školy ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než jsou letní měsíce červenec a srpen. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 5. Jazykové školy, rekvalifikační kurzy – lze pokračovat ve výuce ve firmách/kurzech pro dospělé?
  Lze pokračovat prezenčně za podmínky, že toto vzdělávání se koná ve firmách, tj. v místě objednatele – zaměstnanci by nemuseli za tímto účelem nikam chodit/jezdit. Vzhledem k přechodu značné části zaměstnanců na režim home office však doporučujeme, aby firemní školení včetně jazykových kurzů pokračovala formou distančního vzdělávání, kdy jsou student a lektor ve spojení formou videokonference s využitím internetových aplikací. Právě omezení provozu v důsledku krizových opatření, souvisejících se šířením koronaviru, je vhodné využít k rozvoji a vzdělávání zaměstnanců.
 6. Od kdy mohou být v provozu neškolské vzdělávací aktivity vč. jazykových kurzů, rekvalifikačních kurzů, sportovních kurzů (do 50 účastníků)?
  Pokud nedojde ke změnám, bude možné tyto neškolské vzdělávací aktivity provozovat od 25. května.
 7. Kdy může otevřít kroužek angličtiny (max. 5 dětí) s provozovnou do 200 m2, jazykové kurzy pro dospělé, školící agentura v oblasti HR, vzdělávací přípravné kurzy na VŠ?
  Pokud nedojde ke změnám, bude možné tyto neškolské vzdělávací aktivity vč. jazykových kurzů, rekvalifikačních kurzů, sportovních kurzů apod. provozovat pro max. 50 osob od 25. května.
 8. Může zaměstnavatel zaškolit své zaměstnance, servisní techniky, aby mohli uvádět nové produkty na trh?
   Pokud je zaškolení prováděno za účelem výkonu povolání (zaměstnavatel zaškoluje své zaměstnance), pak je to možné.

zdroj: businessinfo.cz