Program Antivirus je prodloužen o jeden měsíc do 31. 5. 2020


Vláda ČR přijala návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus. Jde o další významný krok směrem k cílené pomoci na udržitelnost pracovních míst zaměstnanců. Období, kdy budou zaměstnavatelům propláceny náklady vynaložené na náhrady mezd včetně povinných odvodů, bylo prodlouženo o jeden měsíc, tedy až do 31. 5. 2020.

V době schválení programu Antivirus nebylo zřejmé, jakým způsobem se bude vyvíjet epidemiologická situace, ani jak dlouho budou trvat krizová opatření vlády, resp. mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. Současný harmonogram počítá s uvolňováním podnikatelských činností a opatřeními ve školách a v sociálních službách v průběhu celého května. V mnoha případech tak budou i nadále trvat překážky v práci na straně zaměstnavatele, zapříčiněné krizovými či mimořádnými opatřeními. Proto ministryně práce a sociálních věcí předložila návrh na prodloužení programu Antivirus do konce května. Zaměstnavatelé, u kterých bude nadále přetrvávat překážka v práci z důvodu omezení či uzavření provozu, budou moci žádat o refundaci náhrad mezd včetně povinných odvodů i za měsíc květen.

Program Antivirus přináší významnou podporu zaměstnavatelům v době pandemie. Má za cíl zabránit propouštění zaměstnanců. V rámci programu jsou Úřadem práce ČR poskytovány zaměstnavatelům příspěvky na refundaci náhrad mezd včetně povinných odvodů za dobu překážek v práci na straně zaměstnavatele z důvodu omezení či uzavření provozů.

Podávání žádostí o příspěvek z programu Antivirus bylo zahájeno dne 6. dubna 2020 a ke dni 24. dubna bylo podáno celkem 42 731 žádostí, z čehož u 91 % již byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. K výplatě bylo odesláno 17 896 žádostí a vyplaceno bylo téměř 930 milionů Kč. Prostřednictvím Antiviru bylo podpořeno 179 900 zaměstnanců.

 

Statistika k 27. 4. 2020

Celkem podáno: 42 731 žádostí – 91 % podepsaných dohod
Odesláno k výplatě: 17 896 žádostí
Vyplaceno: 929 948 990 Kč
Podpořených osob: 179 900

Jak dlouho vyřízení trvá: Průměrná délka trvání podepsání dohody:
A – žádost kompletní – do 24 hodin
B – žádost nekompletní – 2 – 5 dní (závisí na reakci zaměstnavatele)

Průměrná délka vyplacení: 5 pracovních dní od zpracování vyúčtování

Průměrná délka od podání žádosti po vyplacení:
A – kompletní proces – žádost + vyúčtování – 6 pracovních dní
B – nekompletní proces – chyby v žádostech a vyúčtování – až 15 pracovních dní

Chybovost žádostí:
1. Týden od 6. 4. – 80% chybovost při podání žádosti
2. Týden od 13. 4.- 63% chybovost při podání žádosti
3. Týden od 20. 4 – 38% chybovost při podání žádosti

Chybovost vyúčtování:
1. Týden od 14. 4. – 82% chybovost při podání vyúčtování
2. Týden od 20. 4. – 76% chybovost při podání vyúčtování

Nejčastější chyby: Chybějící IČO, číslo účtu, chybějící plná moc, neúplná žádost, v rámci vyúčtování chybí Žádost, neuvedení režimu A nebo B ve vyúčtování

zdroj: MPSV