Vzbuďte u svých žáků vlnu podnikavosti


Program Soutěž & Podnikej spustil na začátku srpna přihlašování do již 6. ročníku. Pouze v měsíci září nabízí organizátoři exkluzivní přednášky pro všechny střední školy. Během prezentace se studenti seznámí s jedním ze zástupců programu, vyslechnou si jeho zpětnou vazbu a budou mít šanci získat odpovědi na všechny své otázky týkající se jak soutěže, tak životní dráhy absolventů. Součástí těchto besed je i krátký workshop, při němž si žáci vyzkouší tvorbu a práci na vlastním nápadu. Probudí tak v sobě jednu z klíčových dovedností – podnikavost.

Přednášky jsou vhodnou náplní hodin společenských věd či ekonomicky orientovaných seminářů. Počet účastníků není omezen a časová náročnost akce je cca jedna vyučovací hodina, tedy 45 minut.

Zaujala vás tato nabídka a chtěli byste jí využít? Kontaktujte Pavlu Dostálovou prostřednictvím e-mailu p.dostalova@soutezapodnikej.cz nebo na telefonním čísle +420 733 196 664.

Zjistit o programu více

Motivujte studenty k iniciativní činnosti

Motivace studentů usnadní práci se třídou v rámci jakýchkoliv projektových cvičení, ať už se jedná o fiktivní firmy nebo skupinové úkoly ve vyučování. V Soutěž & Podnikej vyvolají v žácích zájem profesionální mentoři, odborníci na téma podnikání a práce na vlastním nápadu i ostatní účastníci 6. ročníku. S těmi se osobně setkají v rámci společných událostí, regionálního a republikového finále.

Přehrát video

Inspirujte třídu příběhy našich absolventů

Nápady soutěžících i fungující projekty absolventů zasahují do širokého spektra oborů – školství, ekologie, IT, módy atd. Mladí podnikavci se díky nabitým zkušenostem a kontaktům mnohdy dostávají na špičkové české i zahraniční vysoké školy.

Jmenovitě můžeme z řad bývalých účastníků programu zmínit například Jakuba Konečného, který se od produkce vlastního RAW medu Koubee přesunul ke kompletnímu zvelebování krajiny. V dubnu 2021 zorganizoval sázení stromů pro celou obec Píšť, a to jako součást snahy o obnovu přírody. Ženská zástupkyně Zuzana Brabcová se pro změnu orientuje na propojení středních a vysokých škol. Založila proto Univerzitu Nanečisto – akci, během níž středoškoláci zakusí života, který je čeká po složení maturity, a to od imatrikulace, přes přednášky, zkoušky a kolokvia až k promoci.

Vstoupit do Síně slávy

zdroj: soutezapodnikej.cz