(K)rok rodiny – 4. ročník konference na téma „Rodina a mezilidské vztahy“


Srdečně Vás zveme na 4. ročník konference otevřené široké veřejnosti s názvem (K)rok rodiny zaměřené na téma „Rodina a mezilidské vztahy“, kterou pořádá Síť pro rodinu, z.s., Ministerstvo práce a sociálních věcí a Jihočeský kraj.

  • Seznamte se s novými trendy a proměnami rodiny v současném světě i s ohledem na pandemii koronaviru.
  • Poznejte odborníky, které se tématem rodiny, vztahů i mezigeneračního soužití zabývají.
  • Diskutujte na daná témata i vlastní rodinnou situaci.

PROGRAM:
ZAHÁJENÍ KONFERENCE

9:00 – 9:15 (Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová; ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí, MPSV ČR)

BLOK I
9:15- 9:30 Úvodní slovo (Mgr. Aleš Urban; MPSV ČR)
9:30 – 10:00 Spojení dvou světů (Mgr. Elena Ježková, Renata Linhartová; Dva světy, z.s.)
10:00 – 10: 30 Příběhy, které spojují: podpora mezigeneračního dialogu (Václava Medalová Hůdová; Jihočeská vědecká knihovna)

Přestávka

BLOK II
11:00- 11:15 Úvodní slovo (Ing. Viktor Vojtko, PhD.; náměstek primátora města České Budějovice pro IT, školství a sport, sociální věci a cestovní ruch)
11:15 – 11:45 Příprava na manželství a rodičovství a další aktuální nabídky Diecézního centra pro rodinu (Mgr. Martina Fürstová; Diecézní centrum pro rodinu)
11:45- 12:15 Co se děje za zavřenými dveřmi: domácí násilí a jak ho poznat
(Mgr. Daria Čapková; Síť pro rodinu, z.s.)

Přestávka

BLOK III
12:45- 13:00 Úvodní slovo (MgA. Dana Špilauer Verzichová; patronka projektu, herečka Jihočeského divadla)
13:00 – 13:30 Jak se dohodnout; aneb Když nastane problém (Mgr. Veronika
Benešová, PhD.; kouč, supervizor, mediátor)
13:30- 14:00 Jak moderní technologie, sociální sítě a kyberprostor ovlivňují vztahy v rodině (Ing. Petr Šmíd; Portus Prachatice, o.p.s.)

Diskuse, závěr.

ZÁŠTITU nad konferencí převzala ministryně práce a sociálních věcí, Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MCs.; náměstkyně hejtmana pro školství a sociální věci, doc. Lucie Kozlová, PhD. a Rada města České Budějovice

PATRONKOU AKCE je herečka Jihočeského divadla, paní MgA. Dana Špilauer Verzichová.
Mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice

Konference je otevřená všem a je zdarma.

Konference proběhne prezenční i on-line. Přihlásit se můžete na uvedených kontaktech či prostřednictvím on-line formuláře níže. Prezenční forma proběhne dle platných nařízení vlády.

Přihlašujte se, prosím, zde.

Organizátoři:
Mgr. Petra Podzimková, krajská poradkyně projektu „Krajská rodinná politika“ MPSV ČR, petra.podzimkova@mpsv.cz
Bc. Alena Bártíková, krajská koordinátorka projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ MPSV ČR, alena.bartikova@mpsv.cz
Bc. Hana Šustrová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu, z. s., hana.sustrova@sitprorodinu.cz