V rámci projektu Zpátky do práce 50+ proběhnou další vzdělávací kurzy


Vzdělávací a motivační modul „Připrav se na práci“ bude zahájen 19. 9. 2017 – již nyní se přihlašte!
Projekt je určen pro lidi ve věku 50–64 let, kteří jsou nezaměstnaní a chtějí získat potřebné dovednosti a kompetence pro trh práce.

Cílem vzdělávacího modulu, který trvá 40 hodin, je dosáhnout posunu v motivaci uvedených osob aktivně si hledat zaměstnání, zlepšit orientaci na TP, doplnit si znalosti či prakticky si ověřit sám sebe v situacích jako je např. pracovní pohovor apod.

Účastníci si následně mohou doplnit stávající či získat novou kvalifikaci, tzn., že mají možnost absolvovat rekvalifikační kurz, který pomůže k nalezení zaměstnání, nebo k zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Odborníci následně budou úspěšným účastníkům pomáhat s hledáním zaměstnání s ohledem na jejich kvalifikaci a další faktory jako je mobilita, zdravotní stav CS, pracovní výkonnost apod. v rámci Jihočeského kraje. Kontakt se zaměstnavateli v rámci Jihočeského kraje je velký díky navázané spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, která má v současné době cca 1300 členů (podnikatelských subjektů) v kraji.

 

Termín vzdělávacího modulu: 19. 9. 2017 – 3. 10. 2017
 Délka modulu: 40 hodin (2-3 dny v týdnu)
Místo konání:  Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., Husova 9, České Budějovice – zobrazit na mapách Google.
Obsah modulu:  

  • Obecné a sociální dovednosti
  • Základy pracovněprávní problematiky
  • IT gramotnost pro trh práce
  • Základy finanční gramotnosti
  • Modelové situace

Účastníkům je vždy poskytnut cestovní příspěvek do místa konání vzdělávacího modulu.

Více informací můžete získat:

Další informace o projektu Zpátky do práce vč. přihlášky do kurzu naleznete na webu www.mojeprofese.cz.