Soutěž Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+ ocení společensky odpovědné firmy


Tisková zpráva JSRLZ, 2.12.2022

Již ve středu 7. prosince 2022 Jihočeský pakt zaměstnanosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásí vítěze 3. ročníku soutěže „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“. Do té se letos přihlásilo 13 soutěžících. V každé ze tří kategorií bude vyhlášen jeden vítěz, který obdrží hodnotné ceny, jako je mediální prostor v Deníku či vzdělávání od partnerů soutěže. Na slavnostním předávání cen zazní také zajímavá přednáška od společnosti Trenkwalder o potenciálu zaměstnanců vyššího věku.

„Z 13 přihlášených organizací a firem, kterým není lhostejná společenská odpovědnost a problematika zaměstnávání starších lidí, vybrala odborná porota v každé kategorii jednoho vítěze. Všechny tři vítěze představíme na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční již ve středu 7. prosince od 13 hodin,“ říká Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která je jedním z organizátorů soutěže. „Kromě slavnostního vyhlášení, které se uskuteční v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje, také společnost Trenkwalder představí zajímavé informace o potenciálu zaměstnanců vyššího věku. Přednáška podložená daty s výhledem do budoucnosti představí možnosti zaměstnavatelů, jak se připravit na změny na trhu práce, který již nyní ovlivňuje problematika stárnutí obyvatelstva,“ doplňuje Dana Feferlová.

Celou soutěž v Jihočeském kraji zastřešuje Jihočeský pakt zaměstnanosti. Organizátoři, kterými jsou Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Ministerstvo práce a sociálních věcí předají na slavnostním vyhlášení prestižní ocenění, ale také zajímavé ceny, které do soutěže vložila řada partnerů. Jedná se například o mediální prostor v Deníku a zpravodaji Jihočeský podnikatel či vzdělávání od společnosti Holistic management s.r.o.

Cílem 3. ročníku soutěže je nejen ocenit firmy, které jdou příkladem v oblasti zaměstnávání osob starších 55 let, ale také inspirovat ostatní společnosti, předat jim zkušenosti a načerpat inspiraci v péči o své zaměstnance. Snahou organizátorů je spolu s šířením dobré praxe zaměstnání osob starších 55 let také otevírat debatu o problematice stárnutí obyvatel, jejích důsledcích a dopadech na trh práce. Soutěž byla v tomto roce vyhlášena 20. dubna 2022 a zájemci mohli přihlášky podávat do konce července letošního roku. Odborná porota pak ve vyplněném registračním dotazníku posuzovala zpracované odpovědi týkající se personální strategie, vzdělávání zaměstnanců, mezigenerační spolupráce a zavádění výhod pro zaměstnance 55 a více let.

Již v příštím týdnu se tedy uskuteční slavnostní vyhlášení soutěže. Záštitu ocenění “Společnost přátelská zaměstnávání 55+” udělili místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a uvolněná členka Rady Jihočeského kraje Lucie Kozlová. Soutěž je podpořena také projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, který realizuje Ministerstvo práce a sociální věcí.