MŠMT zve na kulaté stoly k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR 2023-2027


Přímý přenos proběhne na YouTube kanále MŠMT, diskuze je také možné zhlédnout ze záznamu tamtéž. Texty připravovaných opatření bude možné připomínkovat od 15.12.2022 na metodickém portálu www.edu.cz Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR 2023-2027 je implementačním dokumentem Strategie 2030+ na druhé realizační období a je východiskem jak pro celorepublikovou, tak pro krajskou vzdělávací politiku.

29.11. 2022
14:00-15:30
 Systémová podpora a řízení škol
16:00 – 17:30 Odborné vzdělávání pro uplatnitelnost na trhu práce
YT link: https://www.youtube.com/watch?v=ciidgMgBsZA

13.12. 2022
14:00-15:30
 Podpora a rozvoj kapacit pedagogů a leaderů škol
16:00 – 17:30 Vzdělávání v celoživotní perspektivě
YT link: https://www.youtube.com/watch?v=Ma24jeMKeQ4

15.12. 2022
14:00-15:30
 Rovný přístup a efektivní podpora pro všechny
16:00 – 17:30 Prevence a ústavní péče
YT link: https://www.youtube.com/watch?v=4zLpe7joy-4

19.12. 2022
14:00-15:30
 Strategie dalšího rozvoje škol a školských zařízení: Rejstřík
YT link: https://www.youtube.com/watch?v=A7oDFx6Q2Zg

Zdroj: MŠMT