MPSV a EU podpoří zavádění age managementu do firem. Byla vypsána nová dotační výzva


Ministerstvo práce a sociálních věcí v říjnu vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) výzvu pro předkládání projektů zaměřených na zavádění age managementu do firem. Jedná se o způsob vedení lidí, při kterém se přihlíží k věku a životní etapě zaměstnanců. O více než 230 milionů korun z evropských peněz mohou žádat obchodní korporace a státní podniky.

Žadatelé o finanční podporu mohou předkládat projektové žádosti ve výzvě Age management do 23. 3. 2023, a to na projekty trvající až tři roky. Ty se zaměří na zavádění opatření v oblasti age managementu a s tím související práci s lidskými zdroji v organizaci. Projekty podpoří nejrůznější aktivity, které by měly vést k mezigenerační spolupráci, zavádění flexibility pracovní doby, vzdělávání nebo k vytvoření přiměřeného pracovního prostředí.

Co si pod tím představit? Spolupráce mezi generacemi by měla vést k věkově různorodému a fungujícímu kolektivu. Flexibilita pracovní doby obvykle zvyšuje spokojenost zaměstnanců a má různé podoby – volná nebo pružná pracovní doba, práce z domova, částečný úvazek apod. Vzdělávací programy mohou zajistit pro podniky vyškolené lektory a instruktory v této oblasti. Vytvoření vhodných podmínek pro práci s ohledem na zdravotní rizika a zdravé stárnutí v oblasti ergonomie práce a příjemné a dobré pracovní prostředí by měly přispět zejména ke snížení pracovní neschopnosti a zvýšení produktivity práce. Konkrétní aktivity projektů vzejdou z auditu, který musí každý žadatel provést před podáním žádosti.

„Tato opatření jsou důležitým faktorem konkurenceschopnosti podniků na trhu práce s ohledem na demografický vývoj v ČR a s ním souvisejícím prodlužováním pracovního života,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

V souvislosti s vyhlášenou výzvou pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí pro žadatele o podporu dva semináře, kde se budou moci dozvědět bližší podrobnosti a budou zodpovězeny jejich případné dotazy. První prezenční seminář proběhne dne 22. listopadu 2022 v budově MPSV na Karlově náměstí (Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2). Druhý seminář bude online, a to 29. listopadu 2022. Na semináře se můžou žadatelé přihlašovat pod výše uvedenými odkazy. V případě on-line semináře bude účastníkům rozeslán odkaz do MS teams.

Aktuální informace o výzvách z Operačního programu Zaměstnanost plus jsou dostupné v přehledu výzev OPZ+.

Zdroj: MPSV