Síť pro rodinu vyhlašuje 4. ročník kampaně Festival rodiny


Síť pro rodinu vyhlašuje 4. ročník kampaně Festival rodiny. Jedná se o celonárodní osvětovou kampaň, která podporuje prevenci zdravé a funkční rodiny a podněcuje ji ke společnému trávení volného času.

Kampaň upozorňuje na hodnotu rodiny, ale i na přínos práce Sítě pro rodinu, mateřských, rodinných a komunitních center a dalších organizací pracujících s rodinami, jakožto důležitých aktérů působících na poli prevence.

Během šesti týdnů ode Dne matek (letos 14. května) přes Den rodiny, Den dětí až po Den otců (letos 18. června) se konají akce, při kterých mohou rodiny společně a plnohodnotně prožít společné chvíle. „Do kampaně se může zapojit jakákoliv organizace pracující s rodinami, která v tomto období pořádá různé vzdělávací aktivity, slavnosti, oslavy a akce pro rodiny a širokou veřejnost,“ vysvětluje ředitelka Sítě pro rodinu Irena Přibylová. K přihlášení stačí jen vyplnit formulář a na vlastní propagační materiály přidat grafiku kampaně. Více informací na www.festivalrodiny.cz

V roce 2022 se Festivalu rodiny aktivně zúčastnilo 66 organizací s přihlášenými 172 akcemi ze všech krajů České republiky. Třetí ročník byl zároveň oslavou 30 let od vzniku prvního mateřského centra v ČR a 20 let od vzniku Sítě pro rodinu, z.s. U této příležitosti probíhaly v krajích venkovní akce – Dny pro rodinu. Den rodiny (15. 5.) jsme také oslavili v Praze na Kampě, kde jsme uspořádali velkou zahradní slavnost a zároveň zorganizovali v prostorách Lichtenštejnského paláce mezinárodní sympozion s názvem „Mateřská centra – nový fenomén občanské společnosti“.

Záštitu nad letošním ročníkem kampaně převzala Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Více o kampani na www.festivalrodiny.cz Kampaň také můžete podpořit svým darem na www.darujme.cz/sitprorodinu . Děkujeme!

Síť pro rodinu, z. s.

Síť pro rodinu, z.s. (Síť mateřských center o.s.) vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. Je střešní organizací pro mateřská, rodinná a komunitní centra. Vytváří prorodinné klima ve společnosti i na trhu práce, a tím pomáhá předcházet nepříznivým situacím v rodinách. Přes více jak 250 členských organizací zasahuje 75 000 rodin napříč Českou republikou. Více na www.sitprorodinu.cz

Kontakt:

Hana Šustrová, organizátor kampaně: hana.sustrova@sitprorodinu.cz, tel. 602 178 829

Irena Přibylová, ředitelka Sítě pro rodinu, irena.pribylova@sitprorodinu.cz, tel. 773 819 025

Zdroj: Festival-rodiny (festivalrodiny.cz)