Šance získat informace o dotacích v jeden den a na jednom místě


I v letošním roce budou mít zájemci o informace týkající se podpor podnikání a dotací příležitost zúčastnit se Veletrhu dotačních příležitostí. Ten spolu s partnery pořádá Agentura CzechInvest.

Dne 19. února 2018 od 9:00 – 14:00

Clarion Congress Hotel České Budějovice, sál Svět
Pražská tř. 2306/14, České Budějovice

Díky celé řadě partnerů bude možné konzultovat:

 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (API),
 • OP Zaměstnanost (MPSV),
 • OP Životní prostředí, program Nová zelená úsporám a program Dešťovka (SFŽP ČR),
 • Program rozvoje venkova (SZIF),
 • nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP),
 • Fond dalšího vzdělávání,
 • možnosti podpory Jihočeské hospodářské komory,
 • finanční nástroje pro podnikatele (ČMZRB),
 • Eurocentra (MMR),
 • možnosti přeshraniční spolupráce – Poradenská kancelář Dolní Bavorsko (Evropský region Dunaj-Vltava),
 • dotační možnosti místních akčních skupin (MAS) – integrovaného nástroje CLLD,
 • podnikatelské záměry a možnosti zapojení do programu Jihočeské podnikatelské vouchery (JVTP),
 • programy na podporu podnikání agentury CzechInvest,
 • programy GAMA, DELTA, EPSILON, ZÉTA, ÉTA a THÉTA Technologické agentury ČR,
 • proexportní programy agentury CzechTrade,
 • ad.

Obsahové zaměření jednotlivých konzultantů získáte v přiloženém dokumentu „Seznam konzultantů“.

Zástupci organizací administrující příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků. Zkrátka – přijďte a konzultujte, jakýkoli program a kolik programů budete chtít.

Zúčastněte se zdarma a bez registrace.

Pro více informací můžete kontaktovat: Ing. Eva Simotová, Projektová manažerka pro Jihočeský kraj, tel: +420 296 342 946, email: Eva.Simotova@czechinvest.org.