Společensky odpovědné podnikání? Inspirujte se!


Chtěli byste, aby Vaše podnikání bylo přínosné, udržitelné, ale i společensky odpovědné? Přijďte si poslechnout zkušenosti firem, které principy společenské odpovědnosti firem (CSR) ve své praxi běžně a přirozeně používají (ČEZ, Technické služby Tábor, DfK Group, Gefos). Ukážeme Vám, jak i Vaší firmě může společensky odpovědný přístup pomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Praktický „Společensky odpovědný seminář (nejen) pro malé a střední firmy“ proběhne v úterý 27. března 2018 od 10:00 do cca 12:00 v zasedací místnosti Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. na adrese Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích. Podrobný program spolu s pozvánkou naleznete v příloze. Účast na semináři je zdarma, drobné občerstvení zajištěno. V případě zájmu se, prosím, registrujte na adrese pisova@jaip.cz, kapacita semináře je omezena!

V příloze program + pozvánka

MŠMT ROZDĚLÍ VE DRUHÉ VLNĚ ŠABLON AŽ 6 MLD., NOVĚ PODPOŘÍ I ZUŠ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má připravených 6 miliard korun z fondů EU na podporu škol a školek v celé republice. Peníze z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání si mezi sebe rozdělí vedle mateřských a základních škol nově také základní umělecké školy či zařízení nabízející volnočasové aktivity. Získat nemalou finanční podporu umožní jmenovaným institucím právě vyhlášená výzva s názvem Šablony II. Objem peněz v této výzvě vzrostl v porovnání s první vlnou šablon o 1,5 miliardy korun.

Úspěšní žadatelé budou moci z evropských peněz financovat například školní asistenty, psychology nebo speciální pedagogy. Základní školy mají nově možnost získat dotace i na kariérové poradce. Dosud tuto možnost měly jen střední a vyšší odborné školy. Ministerstvo ve výzvě cílí také na propojení teorie s praxí. Novinkou jsou šablony na realizaci projektových dnů, na IT podporu výuky nebo na aktivity zapojující do výuky odborníky z praxe či umělce.

Mateřské školy budou moci opět usilovat o finance na chůvy, které jim s péčí o dvouleté děti pomáhají už díky dotacím získaným v první vlně projektů zjednodušeného vykazování. Právě o tuto personální podporu byl ze strany školek velký zájem.

Do první výzvy na šablony pro MŠ a ZŠ se zapojilo 75% mateřských a základních škol z celé republiky. Ve druhé vlně je rozšířeno spektrum oprávněných žadatelů. Navýšena je také částka maximální výše finanční podpory. Dalším rozdílem oproti předchozí výzvě pro MŠ a ZŠ je snížení minimální výše dotace z 200 000 Kč na 100 000 Kč.

V případě základních či mateřských škol je maximální výše výdajů stanovena výpočtem, kdy k základnímu paušálu, který činí 300 000 Kč, žadatel připočte ještě dalších 2 500 Kč na každého žáka. V případě základních uměleckých škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání činí základní paušál 100 000 Kč na subjekt plus 1 800 Kč na každého účastníka.

V první vlně tzv. šablon pro MŠ a ZŠ dosáhl objem předložených žádostí o podporu téměř 3,5 miliardy Kč. Ke dni 1. 2. 2018 získalo podporu celkem 5 129 MŠ a ZŠ, které už realizují své projekty.

Zájemci o podporu ve výzvě Šablony II mohou předkládat své žádosti v termínu od 28. 2. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00. Podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků je vyplnění online dotazníku, který pomůže žadatelům při výběru šablon. Žadatelé a příjemci mohou využít konzultační linku na čísle +420 234 814 777, a to každý pracovní den od 9:00 do 15:00, anebo e-mailovou adresu dotazyZP@msmt.cz.

Zdroj: MŠMT