Program ANTIVIRUS A, B, C – přehled do 31. 8. 2020


Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

Antivirus má tři programy, tedy A, B a C.


Režim A – byl prodloužen do 31. srpna 2020

V rámci Antiviru A vyplácí stát zaměstnavatelům příspěvek na mzdy zaměstnanců, kteří jsou v karanténě, a to ve výši 80 procent. Stejnou částku přispěje i na plat zaměstnanců, kteří pracují kvůli koronaviru v dočasně uzavřených podnicích.


Režim B – byl prodloužen do 31. srpna 2020

V rámci něho přispívá stát na mzdy zaměstnanců při omezení výroby a služeb kvůli výpadku pracovníků a surovin či kvůli poklesu poptávky, a to ve výši 60 procent.


Režim C – Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců

Pojistné se promíjí za měsíce červenčervenec a srpen 2020. Promíjí se jen pojistné, které platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu, přičemž výše vyměřovacího základu, kterou lze takto odečíst, je zastropována částkou 52.253,- Kč. Výše pojistného odváděného za jeho zaměstnance se nemění.

Nárok na prominutí pojistného uplatní zaměstnavatel na tiskopise „Přehled o výši pojistného“, který bude na příslušné měsíce doplněn o snížený vyměřovací základ.

Podmínky nároku na prominutí pojistného (splnění se zjišťuje za každý měsíc zvlášť):

  • Snížit pojistné si může zaměstnavatel, který nezaměstnává v posledním dni měsíce více než 50 zaměstnancův pracovním poměru účastných na nemocenském pojištění.
  • Počet zaměstnancův pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z těchto 3 měsíců, se oproti stavu k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 %.
  • Úhrn vyměřovacích základůzaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc se nesnížil o více než 10 % v porovnání se stejnými daty za březen 2020.
  • Zaměstnavatel odvedl pojistné za zaměstnanceve výši 6,5 %.
  • V kalendářním měsíci, za který zaměstnavatel uplatňuje prominutí pojistného, nečerpal prostředky z programu Antivirus – režim B.

Zaměstnavatel, který již přehled za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen podal, nemůže dodatečně uplatnit prominutí pojistného.

Zdroj: MPSV, www2.deloitte.com