Změny zákoníku práce od 30. 7. 2020


Novelou zákoníku práce dochází ke změně některých pracovněprávních souvislostí:

  • sdílené pracovní místo – s účinnosti od 1. 1. 2021 lze zřídit tzv. sdílené pracovní místo,
  • čerpání dovolené – s účinností od 1. 1. 2021 se mění způsob výpočtu nároku a čerpání dovolené za kalendářní rok. Dovolená se redukuje na kalendářní rok a její poměrnou část a na dodatkovou dovolenou, přičemž se ruší dovolená za odpracované dny,
  • nová pravidla pro doručování zaměstnanci – s účinností od 30. 7. 2020,
  • náhrada újmy na zdraví – s účinností od 1. 1. 2021 se zavádí institut jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance, kdy jsou následky srovnatelné s úmrtím zaměstnance,
  • pracovní volno pro zaměstnance – s účinností od 1. 1. 2021 – dochází k aktualizaci v oblasti rozšíření podmínek pro přiznání náhrady mzdy zaměstnanci v případě činnosti na dětských táborech a soustředěních,
  • vysílání zaměstnanců do zahraničí – s účinností od 30. 7. 2020 se rozšiřuje informační povinnost vůči vysílající agentuře práce a také k rozšíření aplikace ustanovení ZP,
  • nová pravidla zániku pracovního poměru – s účinností od 30. 7. 2020 se rozšiřují podmínky při ukončení pracovního poměru při přechodu u převodu činnosti
  • poskytování potvrzení o zaměstnání – s účinností od 30. 7. 2020 nebude nově povinnost vydávat potvrzení o zaměstnání DPP, která nezaložila účast na nemocenském pojištění a odměna z DPP nebyla předmětem srážek ze mzdy.

Podrobnější informace naleznete zde.
Zdroj: www2.deloitte.com