Počet dávek vyplácených uprchlíkům z Ukrajiny klesá, stále častěji nacházejí uplatnění na trhu práce


V České republice si od vypuknutí konfliktu na Ukrajině do konce října našlo práci téměř 160 tisíc ukrajinských občanů s dočasnou ochranou. Přestože se někteří již vrátili domů, aktuálně jich v tuzemsku pracuje více než 98 tisíc. Počty zaměstnaných ukrajinských uprchlíků dlouhodobě rostou, zatímco počty příjemců humanitární dávky stabilně klesají. Stejně je tomu i v případě solidárních příspěvků, které kompenzují náklady domácností na ubytování uprchlíků.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě MPSV

Zdroj: MPSV