Firmy na jihu Čech dávají příležitost zaměstnancům každého věku


Věkové diskriminaci čelí 65 % zaměstnanců. Především starší pracovníci se potýkají s problémem získat uplatnění na trhu práce, a to několikanásobně vícekrát než jejich mladší kolegové. Právě diskriminace z hlediska věku a problematika stárnutí byla jedním z impulsů pro vznik soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob starších 55 let. Organizátoři soutěže 7. prosince 2022 oznámili vítěze třetího ročníku v rámci Jihočeského kraje. Ocenění si odnesli Jednota, spotřební družstvo České Budějovice, společnost TKP geo s.r.o. a Asociace jihočeských rodin z.s.

Dle personální agentury Trekwalder čelí věkové diskriminaci 65 % zaměstnanců. Například padesátiletý uchazeč o zaměstnání je zván na pohovor třikrát méně než kandidát, kterému je 28 let. Není to ale problém jen v České republice. Vůči starším lidem a seniorům se chová „ageisticky“ celá polovina světové populace. Právě personální agentura Trenkwalder byla letos jedním z partnerů ocenění Společnost přátelská zaměstnávání osob starších 55 let, jejímž cílem je mimo jiné odbourávat předsudky jihočeských zaměstnavatelů.

„Osob ve věkové kategorii 55+ stále přibývá. Proto je více než na místě odměnit společnosti, které jim nabízejí možnost pracovního uplatnění a váží si jejich loajality a životních i pracovních zkušeností,“ uvádí náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Lucie Kozlová, která se s radostí ujala možnosti vybrat a ocenit organizace, ve kterých nedochází k tzv. ageismu, tedy diskriminaci na základě věku.

„Z 13 přihlášených organizací a firem, kterým není lhostejná společenská odpovědnost a problematika zaměstnávání starších lidí, vybrala odborná porota v každé kategorii jednoho vítěze. Výherce soutěže jsme představili na slavnostním vyhlášení, které proběhlo v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje 7. prosince 2022,“ říká Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která je jedním z organizátorů soutěže.

„V kategorii malá společnost si odnesla ocenění Asociace Jihočeských rodin. Ta vidí v zaměstnávání těchto pracovníků řadu pozitiv, jako jsou dobré pracovní návyky, které mohou předat na mladší zaměstnance zkušenosti a nadhled. Mezi středními společnostmi se umístila na prvním místě společnost TKP geo s.r.o. a v kategorii velké společnosti získala prvenství Jednota, spotřební družstvo České Budějovice,“ představuje letošní vítěze Dana Feferlová.

„Každá věková skupina má svá specifika. Ti věkově starší mají velké zkušenosti, které se zvlášť v našem byznysu velice hodí, proto se nám spolupráce s nimi velmi vyplácí,“ říká Tomáš Rada, generální ředitel a předseda představenstva Jednoty, spotřební družstvo České Budějovice. Markéta Soukupová, personální ředitelka Jednoty, dodává, že dalším impulsem, proč pracovat se zaměstnanci 55+ je dlouhodobý nedostatek pracovníků na trhu práce: „Pokud dnes chceme přijímat nové zaměstnance, musíme bezpodmínečně pracovat se zaměstnanci 55+.“

Ivan Tureček, ředitel divize Inženýrské geodézie společnosti TKP geo s.r.o., vyzdvihuje některé z předností zaměstnanců 55+, kteří u nich ve firmě pracují: „Pokud máme zaměstnance, kteří jsou v naší společnosti již delší dobu a jsou ve věku nad 55 let, je na ně obrovský spoleh v tom, že svojí práci odvedou kvalitně a dokážou za svoji firmu dýchat.“ Ivan Tureček také upozorňuje na důležitost osobního přístupu k zaměstnancům: „Ke každému pracovníkovi je zapotřebí mít individuální přístup. V naší firmě je to spíše než o strategii o přirozeném nastavení, které je součástí naší firemní kultury,“ říká Ivan Tureček.

Celou soutěž v Jihočeském kraji zastřešuje Jihočeský pakt zaměstnanosti. Organizátoři, kterými byly Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Ministerstvo práce a sociálních věcí, předali na slavnostním vyhlášení prestižní ocenění, ale také zajímavé ceny, které do soutěže vložila řada partnerů. Jedná se například o mediální prostor v Deníku a zpravodaji Jihočeský podnikatel či vzdělávání od společnosti Holistic management s.r.o.

Cílem 3. ročníku soutěže bylo nejen ocenit firmy, které jdou příkladem v oblasti zaměstnávání osob starších 55 let, ale také inspirovat ostatní společnosti, předat jim zkušenosti a načerpat inspiraci v péči o své zaměstnance. Snahou organizátorů bylo spolu s šířením dobré praxe zaměstnání osob starších 55 let také otevírat debatu o problematice stárnutí obyvatel, jejích důsledcích a dopadech na trh práce. Soutěž byla v tomto roce vyhlášena 20. dubna 2022 a zájemci mohli přihlášky podávat do konce července letošního roku. Odborná porota pak ve vyplněném registračním dotazníku posuzovala zpracované odpovědi týkající se personální strategie, vzdělávání zaměstnanců, mezigenerační spolupráce a zavádění výhod pro zaměstnance 55 a více let.

Záštitu ocenění “Společnost přátelská zaměstnávání 55+” udělili místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a uvolněná členka Rady Jihočeského kraje Lucie Kozlová. Soutěž byla podpořena také projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, který realizuje Ministerstvo práce a sociální věcí.

Výherci soutěže v jednotlivých kategoriích:

 • Malé společnosti: Asociace jihočeských rodin z.s.
 • Střední společnosti: TKP geo s.r.o.
 • Velké společnosti: Jednota, spotřební družstvo České Budějovice

Do soutěže v jednotlivých kategoriích se přihlásily:

Malé společnosti
(do 49 zaměstnanců)
Asociace jihočeských rodin z.s.

Mapcentrum s.r.o.

PROFIMEX,spol.s r.o.

Střední společnosti
(50–249 zaměstnanců)
BaK production s.r.o.

BaK systémy s.r.o.

CENTES, spol. s r.o.

Taconova Production s.r.o.

TKP geo s.r.o.

Velké společnosti
(nad 250 zaměstnanců)
ESSOX s.r.o.

Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici

Jednota, spotřební družstvo České Budějovice

Vertiv Czech Republic s.r.o.

Wienerberger s.r.o.

Organizátoři soutěže:

 • Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Jihočeský pakt zaměstnanosti

Partneři soutěže:

 • Deloitte Advisory s.r.o.
 • Krajská pobočka Úřadu práce v Českých Budějovicích
 • Jihočeská hospodářská komora
 • Regionální agrární komora Jihočeského kraje
 • Regionální rada odborových svazů ČMKOS Jihočeského kraje
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.
 • Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.
 • Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
 • Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA a.s.
 • Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
 • Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
 • Trenkwalder a.s.
 • Holistic management, s.r.o.
 • Virtual Lab, s.r.o.
 • Úspěšně do penze

Mediální partneři soutěže:

 • Deník
 • Český rozhlas
 • Jihočeská televize
 • Jižní Čechy TEĎ (JcTEĎ.cz)
 • Za krásnější Vimperk – internetový magazín