„Pečovat, pracovat a žít – Jak podpořit rodiče na trhu práce?“


„Pečovat, pracovat a žít – Jak podpořit rodiče na trhu práce?“ tak zní název krajského sympozion, které dne 2. května 2022 pořádá organizace Sítě pro rodinu z.s. v Jihočeském a Plzeňském kraji.

Sympozion se uskuteční v krásných prostorách zasedacího sálu Národního památkového ústavu. Záštitu nad touto akcí převzala poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková.

Další informace a podrobný harmonogram akce naleznete zde.