Možnosti zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo následující informaci především pro vedení škol, aby vyjasnilo možnosti zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka. Profese pedagogického pracovníka je v České republice regulovaným povoláním. Tzn., že pro výkon takového povolání nebo činnosti jsou právními předpisy předepsány požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat. Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků jsou stanoveny v § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o pedagogických pracovnících“).

Co se dozvíte v přiloženém materiálu?

  • Jak prokázat svéprávnost?
  • Jak získat odbornou kvalifikaci?
  • Možnost zaměstnávání nekvalifikovaných pracovníků.
  • Jak prokázat bezúhonnost?
  • Jak prokázat zdravotní způsobilost?
  • Jak prokázat znalost českého jazyka?
  • Metodická doporučení k vybraným pracovněprávním otázkám ve vztahu ke stanovení platového tarifu
  • Praxe

Metodický materiál ke stažení

zdroj: edu.cz