Odloženo konání zkoušek z profesních kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích v souvislosti s COVID-19


Vyjádření MŠMT pro oblast konání zkoušek z profesních kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření s účinností od 16. března 2020 zakázalo až na výjimky volný pohyb osob. Jednou z výjimek je cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Usneseními vlády nebyla výslovně zakázána možnost konání zkoušek podle Národní soustavy kvalifikací a pořádání rekvalifikačních kurzů https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-pohybu-osob.pdf. Zkušební komise by tedy teoreticky mohly vykonávat činnost, protože na výkon práce se vztahuje výjimka.

Osobní přítomnost uchazečů u zkoušek a při vzdělávání v rekvalifikacích však znemožňuje zákaz volného pohybu osob – usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů. Zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích je tedy nutné odložit.

V případě dotazů kontaktujte svůj autorizující orgán, u kterého máte udělené autorizace pro příslušné profesní kvalifikace.

Zdroj: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR