Pracovněprávní desatero boje s Koronavirem


„PRACOVNĚPRÁVNÍ DESATERO“ je shrnující materiál MPSV, který je výsledkem týdenní práce zástupců zaměstnavatelů a odborů, a který bude dále řešen v dalších dnech. Z tabulky je zřejmé, co je již schváleno a co čeká na poslance. Další důležité informace MPSV jsou na portálu: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Dokument objasňuje následujících 10 situací, které mohou nastat v pracovně právních vztazích s odkazem na ustanovení Zákoníku práce a hmotné zabezpečení zaměstnance:

  1. Zaměstnanci byla nařízena karanténa.
  2. Zaměstnanec byl z důvodu onemocnění uznán dočasně práce neschopným.
  3. Zaměstnanec musí pečovat o dítě mladší 10 let z důvodu zavření školského zařízení.
  4. Zaměstnanec musí pečovat o dítě ve věku od 10 let z důvodu zavření školského zařízení.
  5. Nepřidělování práce zbylým zaměstnancům z důvodu nepřítomnosti většího počtu zaměstnanců (např. z důvodu karantény, DPN, péče o dítě).
  6. Nepřidělování práce v důsledku výpadku vstupů (dodávky surovin, služeb, součástek, podkladů).
  7. Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných orgánem ochrany veřejného zdravíMZdr, KHS (např. uzavření obce).
  8. Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných na základě krizového zákona (např. ve vazbě na usnesení vlády – posilovny, obchody s oblečením, restaurace).
  9. Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku omezení poptávky po poskytovaných službách nebo omezení odbytu výrobků.
  10. Zaměstnanec může vykonávat práci z domova.

Zdroj: MPSV – zpracováno dne 20.3.2020