Nedostatek zaměstnanců může v Česku konečně přinést více zkrácených úvazků


V tuzemských firmách pracuje na zkrácený úvazek téměř desetkrát méně pracovníků, než například v Nizozemí. Propastné rozdíly se týkají žen i mužů. Podle odborníků nutí firmy ke změně až současný nedostatek lidí na trhu práce. V Česku se o částečných úvazcích mnoho let mluví, nicméně firmy je z velké části sami nenabízejí a na požadavek uchazečů o práci nepřistupují.

V tuzemsku však zaměstnanci zatím u firem nenacházejí odezvu. „Zkrácené úvazky patří mezi oblasti, jejichž potenciál při náboru zaměstnanců podniky ke své škodě příliš nevyužívají. Existuje přitom nemalá skupina uchazečů, kterým by možnost kratšího úvazku vyhovovala – především rodiče pečující o mladší děti. Průnik nabídky ze strany firem a poptávky ze strany uchazečů je malý, v současné době nedostatku pracovních sil především ke škodě zaměstnavatelů. Zatím jsme nezaznamenali, že by firmy nabízely plnou mzdu za kratší 6hodinový úvazek,“ konstatuje Jitka Součková, marketingová manažerka personální agentury Grafton Recruitment.

Proč jsou v Česku zaměstnavatelé vůči požadavkům na zkrácený úvazek tak nevstřícní? Podrobné informace naleznete v článku uveřejněném na webu BusinessInfo.cz.

Zdroj: Dalibor Dostál, www.businessinfo.cz