Jihočeský kraj vyhlásil 2. výzvu k dotačnímu programu Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů


Dotační program představuje finanční nástroj pro podporu regionálních veřejných subjektů, jež připravují projekty, které podpoří řešení jednoho z problematických témat identifikovaných v rámci strategické části Krajské přílohy k národní RIS3 nebo posílí doménu chytré specializace regionu.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Krajský úřad Jihočeského kraje připravil seminář pro potencionální žadatele o finanční podporu z uvedeného dotačního programu

  • DATUM KONÁNÍ: 5. dubna 2018
  • ČAS KONÁNÍ: 10:00 – 12:00 hodin
  • MÍSTO KONÁNÍ: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, Zasedací místnost Ovál – 2n.p. č. 2082.

Informace k akci naleznete v souborech ke stažení níže, kde je možné stáhnout i přihlášku na tento seminář.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA DOTAČNÍHO PROGRAMU

Podání žádosti: od 9. 4. 2018 do 30. 4. 2018 do 12:00 hodin

Dotace umožnuje příjemcům uhradit výdaje neinvestičního charakteru vedoucí k vypracování projektové žádosti strategického projektu předkládaného do relevantního národního či evropského programu. Finanční prostředky mohou být rovněž čerpány na vypracování všech příloh požadovaných daným dotačním programem, do kterého je projektová žádost předkládána.

Typy podporovaných projektů:

  • Opatřní č 1 – projektový záměr je orientován na klíčvou oblast Kvalitní lidské zdroje.
  • Opatření č 2 – projektový záměr je orientován na klíčovou oblast Spolupráce a technologický transfer.
  • Opatření č 3 – projektový záměr je orientován na klíčovou oblast Rozvoj podnikání.

Forma a výš podpory:

  • Výše příspěvku je v rozmezí 100 000 Kč – 500 000 Kč.
  • Min. poždovaná spoluúčast ždatele je 15 %.
  • Forma financování je ex-post.