Mzdy jihočeských zaměstnanců rostou, inflaci však nestačí, vyplynulo z průzkumu Jhk


Rostoucí inflace zásadně ovlivňuje trh práce a mzdovou politiku firem, které, jak vyplynulo z lednového šetření Jihočeské hospodářské komory, ve většině případů (80 %) zvyšovaly mzdy svých zaměstnanců. 14 % respondentů navýšilo mzdy dvakrát, dvě procenta zaměstnavatelů dokonce vícekrát za rok. Komora v dotazníkovém šetření také zjišťovala postoje jihočeských podnikatelů, kteří se pracovníky snaží motivovat i rozšiřující se nabídkou firemních benefitů. 

Loňský rok přinesl mnohá témata k diskuzi, jedním ze zásadních byl především vysoký nárůst cen, které si vybíraly menší či větší daň u všech občanů i firem. Výjimkou nebyl ani trh práce. „Naše členské firmy nás oslovily s prosbou, abychom zmapovali postoj jihočeských zaměstnavatelů v otázkách mzdové politiky a zjistili jejich reakci na inflaci a zvyšování mezd. Začátkem ledna 2023 jsme proto spustili mzdový průzkum, do kterého se zapojilo na 160 zaměstnavatelů,“ vysvětluje Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk), a dodává: „Firmy na jihu Čech si plně uvědomují, jakým způsobem inflace ovlivňuje trh práce a jaký vliv má na jejich zaměstnance. Ve většině aspektů se jihočeští zaměstnavatelé drží republikového trendu. Mzdy se zvyšují, benefity pro pracovníky rozšiřují.“

Z lednového šetření Jhk vyplynulo, že 4/5 respondentů (firem z Jihočeského kraje) zvýšila během loňského roku mzdu svých zaměstnanců. 14 % firem zvyšovala úroveň mezd dvakrát a dvě procenta firem přidalo svým pracovníkům dokonce více než 2x za rok. 62 % firem přidalo svým zaměstnancům do 10 % procent. 16 % firem zvedlo svým zaměstnancům mzdy o 10–19 %, tito zaměstnanci tak v podstatě nepocítili inflaci a jejich reálná mzda se více méně nezměnila.

„Inflační situace se v České republice nejeví jako záležitost, která by měla v blízké době ustoupit a vrátit se do normálu, proto se dá očekávat stejný trend a stejné problémy i v letošním roce, na něž budou muset firmy opět reagovat, aby udržely motivaci svých zaměstnanců,“ myslí si Luděk Keist. Tento trend potvrzují i odborníci, dle nejnovějších informací Ministerstva financí by letošní inflace měla dosáhnout asi 10,2 %. Pozitivně lze vnímat, že i přes recesi ekonomiky se neočekávají zásadní změny na poli nezaměstnanosti. Všechna tato data potvrzují také výsledky ze šetření, z nichž vyplývá, že 54 % jihočeských firem plánuje zopakovat loňské navyšování mezd i letos, ke zvyšování se navíc přidávají firmy, jež v loňském roce se mzdami nehýbaly. „Dle průzkumu se ke zvyšování mezd staví negativně pouze 9 % firem. Většinou se jedná o firmy menší, které samy řeší velmi náročnou situaci a v mnohých případech pro ně není existenčně možné zvyšovat personální náklady,“ říká Luděk Keist. Výsledky také ukázaly, že větší firmy (tj. s více než 200 zaměstnanci) si mohly dovolit intenzivnější zvyšování mezd – jak už jejich samotné výše, tak četnosti zvyšování.

Inflace v České republice v loňském roce byla rapidní, rostla navíc rychleji než ve většině ostatních státech EU. Průměrná míra inflace v prosinci 2022 byla 15,1 %, což bylo o 3,6 % více, než je průměr v EU. Nejenom že rostou ceny v dodavatelsko-odběratelských vztazích, ale také firemní výdaje se ve všech směrech zvyšují. Zároveň v loňském roce silně klesaly disponibilní důchody domácností a zaměstnanci tak ve většině případů žádali větší mzdy, aby se alespoň částečně vyrovnaly rozdíly mezi nominální a reálnou mzdou. To pro mnohé firmy mohla být velká překážka.

„V letošním roce budeme bedlivě sledovat situaci na trhu práce, abychom firmám na jihu Čech pomohli se změnami a implementací nových opatření. Věnovat se budeme i automatizaci procesů v HR. A nejen tam. Firmy také budou muset přemýšlet o nabídce benefitů a jejich rozšíření,“ myslí si Luděk Keist. Ostatně více než třetina firem dle šetření plánuje pro následující rok benefity upravit. Větší část se přiklání k nefinančním benefitům, které ve většině případů firmu stojí méně finančních nákladů a zároveň ukazují pozitivní vnímání zaměstnanců.

Výsledky průzkumu ke stažení ZDE.

Zdroj: Jihočeská hospodářská komora