Osm z deseti velkých firem hledá nové pracovníky, dvě třetiny zaměstnavatelů plánují růst mezd


Zaměstnavatelé museli v poslední době racionalizovat a více šetří na svých nákladech. Nechtějí však šetřit na lidech, zároveň stále trvá poptávka po nových pracovnících. Nabírat další zaměstnance plánuje většina velkých firem. Jak zároveň avizují dvě třetiny zaměstnavatelů, růst mají i platy. Firmy také uvítaly vládní opatření na snížení dopadů krize. To jsou klíčová zjištění dvou unikátních průzkumů mezi zaměstnavateli, které realizovaly MPSV a společnost LMC. Sběr dat probíhal v závěru loňského roku, výsledky se vzájemně podporují.

Zaměstnavatelé ve výzkumu MPSV byli osloveni prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení, LMC v páté vlně oslovila svůj panel firem. Obě šetření probíhala online koncem listopadu a v první polovině prosince 2022. „Podařilo se nám získat přímou zpětnou vazbu od více než 40 tisíc respondentů. Od drobných přes malé, střední i velké zaměstnavatele. Dostali jsme se díky tomu ke zcela unikátním zjištěním, které nám pomohou v plánování budoucích kroků. Zaměříme se mimo jiné na posílení kariérního poradenství nebo rekvalifikace,“ přiblížil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Z průzkumu vyplývá, že firmy navzdory současné krizi nejsou v existenčním ohrožení, potýkají se ale s některými problémy. Největší komplikací jsou nyní vysoké ceny energií, které jako ohrožení vnímá 75 procent firem. Problémem je také zdražování surovin a dalších vstupů. To spolu se snížením odbytu vlivem obecného šetření představuje hlavní páky očekávaných „kleští“ pro velké i malé firmy. Dochází proto k omezení spotřeby energií, což zároveň brzdí některé investice. Právě na nich šetří 64 procent respondentů. Téměř polovina ale zároveň plánuje nebo již provedla výměnu zařízení za méně energeticky náročná, zateplila či plánuje zateplit budovy a optimalizuje využívání energií.

„Velmi dobrou zprávou je, že v blízké době není na pořadu dne masivní propouštění. Osm z deseti větších firem hledá nové zaměstnance. U malých firem je ale pokles o něco výraznější, aktuálně hledá nové pracovníky pouze 13 procent dotázaných,“ uvedl ministr Jurečka. Noví zaměstnanci se tedy nabírají dál, byť o něco opatrněji a spíše na nezbytné pozice. Nadále také platí, že stále chybí kvalifikovaní specialisté.

Firmy podle výsledků průzkumu plánují růst mezd. Týká se to dvou třetin dotázaných. Nejčastěji by mělo jít o plošné zvýšení v řádu 6 až 10 procent. Zaměstnavatelé také uvítali vládní opatření, která se zaměřila na snížení dopadů současné krize. Kladně firmy hodnotí především zastropování cen elektřiny, snížení daně na pohonné hmoty, odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje a zajištění dodávek plynu. Celá polovina podniků spoléhá na vládou stanovené stropy energií, protože nemají na rok 2023 zafixované ceny.

„Chtěl bych velmi poděkovat všem desítkám tisíc zaměstnavatelů, kteří se našeho průzkumu zúčastnili. Vážíme si času, který vyplňování dotazníku věnovali. Mohu je ujistit, že se získanými daty budeme nadále podrobně pracovat,“ dodal ministr Jurečka. Kompletní výsledky průzkumu včetně přehledných grafů jsou k dispozici v prezentaci a výzkumné zprávě, která je k dispozici na webu MPSV.

Zdroj: MPSV