Jak sladit pracovní a rodinný život v době koronavirové? Připojte se k workshopu.


„Nástroje a možnosti sladění pracovního a rodinného života v době koronavirové“

středa 2. prosince od 11:00 do 14:10

přes youtube kanál „Projekt Krajská rodinná politika“

Určeno zejména pro zaměstnavatele z Jihočeského kraje, ale i další, kteří se zajímají o tuto problematiku.

Prostřednictvím workshopů zprostředkováváme informace a zkušenosti, které pro Vás mohou být užitečné během plánování a realizace opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců.

Workshop bude moderovat krajská poradkyně Jihočeského kraje, Mgr. Petra Podzimková, a v rámci programu budou prezentovány následující příspěvky:

 • 11:00 – 11:05 Úvod
 • 11:05 – 11:35 Slaďování pracovního a rodinného života z pohledu zákoníku práce – novela, homeoffice, BOZP (Státní úřad inspekce práce)
 • 11:35 – 11:50 Slaďování pracovního a rodinného života z pohledu HR – příklady z praxe (DFK Group a.s.)
 • 11:50 – 12:10 Flexibilně do práce (Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.)
 • 12:10 – 12:30 Attavena o.p.s. – pomáháme, podporujeme, rozvíjíme (Attavena, o.p.s.)
 • 12:30 – 12:50 OPZ jako nástroj pro rozvoj zaměstnavatelů v oblasti rovných příležitostí (MPSV)
 • 12:50 – 13:30 Trendy v oblasti lidského kapitálu v roce 2020 (Deloitte Advisory s.r.o.)
 • 13:30 – 13:50 Dětské skupiny, jesle a možnosti pro zaměstnavatele (MPSV)
 • 13:50 – 14:10 Jihočeská univerzita jako zaměstnavatel přátelský rodinám (Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích)

Jak se připojit k workshopu

Workshop bude vysílán naživo na YouTube kanálu „Projekt Krajská rodinná politika“ a pro jeho sledování stačí otevřít odkaz ZDE. Vysílání bude neveřejné, tzn. že se k němu půjde připojit pouze přes tento webový odkaz. Pokud nestihnete začátek workshopu, je možné se prostřednictvím odkazu přihlásit i v jeho průběhu. Pro zájemce, kteří nestihnou workshop online, bude možné jeho puštění ze záznamu na našem YouTube kanálu.

Kde a jak pokládat dotazy

Během vysílání bude možné vystupujícím pokládat dotazy dvěma způsoby:

 • Prostřednictvím chatovacího okna YouTube, které naleznete vpravo vedle okna, kde budou vystupující. Pro tento způsob dotazování je nutné mít založený účet na YouTube, nebo e-mailový účet na Google.
 • Prostřednictvím odkazu: https://www.sli.do/, kde do okénka s # napíšete číslo: 15810. Následně se Vám zobrazí webová stránka, kde napíšete svůj dotaz a případně vyplníte své jméno, resp. název organizace.

Dotazy nebudou zodpovídány písemně, ale ústně přímo vystupujícími.

Další organizační záležitosti

 • Pro účely vykazování i pro náš přehled Vás žádáme o vyplnění prezenční listiny. Stačí vyplnit pouze Vaše jméno a název firmy, ve které působíte a dokument zavřít. Není potřeba nic ukládat, nikam se registrovat či přihlašovat. Vyplněním prezenční listiny nám moc pomůžete – jde o zásadní dokument z hlediska projektového vykazování akce. Děkujeme.
 • Dále Vás prosíme, abyste po skončení workshopu vyplnili evaluační dotazník, abychom od Vás měli zpětnou vazbu, jak jste byli s workshopem spokojeni, co Vás ne/zaujalo apod. Evaluační dotazník je anonymní, není nijak propojen s prezenční listinou.

Kontaktní osoba

Mgr. et Bc. Petra Podzimková – krajská poradkyně pro Jihočeský kraj, mob.: +420 739 272 749, e-mail: petra.podzimkova@mpsv.cz