Pracovní listy pomůžou přiblížit řemeslné profese na školách


Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů připravila společně s Jihočeskou hospodářskou komorou pro školáky a jejich vyučující pracovní listy, které mají žákům přiblížit řemeslné profese. Ačkoliv je poptávka po řemeslnících v dnešní době vysoká a rodiče dětí 2. stupně důležitost řemesel vnímá, pouze 20 % rodičů by u svých dětí uvažovalo o studiu učebního oboru. Zviditelnění řemeslných oborů mají napomoci kromě pracovních listů i kreativní workshopy projektu Buď mistr, které se kvůli koronavirové pandemii přesunuly na příští rok.

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů spolu s Jihočeskou hospodářskou komorou připravily pro základní školy pracovní listy, které pomáhají přiblížit profese, práci s nářadím, ale i popularizovat samotné učební obory. „Podpora a propagace řemesel je nesmírně cenná. Řemeslné učební obory se dlouhodobě potýkají s malým zájmem, i přesto, že jsou odborníci v řemeslech trhem práce žádaní. Je důležité, aby řemesla nezanikla, proto se musíme zaměřit na novou generaci a řemesla jim přiblížit. Prostřednictvím pracovních listů pro školy tak můžeme ukázat, že zručnost a píle má budoucnost a kvalitní řemeslník bude dobře oceňován,“ upozorňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje Hana Šímová.

Pracovní listy „Buď mistr“ vznikly v rámci projektu Jihočeské hospodářské komory Podpora řemesel 2020, na kterém spolupracují i další partneři a který finančně podporuje Jihočeský kraj. Určeny jsou především základním školám, ale mohou je využít například i Domy dětí a mládeže či další organizátoři kroužků pro děti. Návody jsou připraveny tak, aby každému vyučujícímu co nejvíce usnadnily práci a žáci zvládli výrobu téměř samostatně. „Před každým pracovním postupem jsou uvedeny pokyny, včetně souhrnu potřebných pomůcek, materiálů a doporučení, pro jaký ročník je výroba vhodná a jak je časově náročná,“ vysvětluje Barbora Sejková z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, jež je partnerem projektu. Na tvorbě pracovních listů se přitom podíleli pedagogové ze Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český Krumlov, kde řemesla vyučují.  Prvotní zájem ze strany základních škol je veliký, jak uvádí Barbora Sejková: „Jen během několika dnů si o listy požádalo 40 jihočeských základních škol.“

Řemeslo se stále potýká s nedostatkem odborníků. Patrné je to i v době pandemie, kdy mnozí stavebníci mají problém sehnat jakékoliv řemeslníky, nemluvě o těch kvalitních. Jedná se o dlouhodobý problém, který je do značné míry způsoben neatraktivností a podceňováním učňovského školství. To potvrzuje i průzkum Jihočeské hospodářské komory z roku 2019. 93 % rodičů dětí 2. stupně základních škol v něm potvrdilo, že je přesvědčeno o důležitosti řemesel a jejich zachování, ale pouze 20 % rodičů by uvažovalo o tom, že by jejich dítě mohlo studovat učební obor, a to i přes horší studijní výsledky a zájem žáků o tyto obory. Právě současná doba však nasvědčuje, že by rodiče mohli o řemeslech začít přemýšlet jako o perspektivních oborech. Na jihočeských středních školách totiž zaznamenali zvýšený zájem a dotazy rodičů žáků 9. tříd základních škol právě k učebním řemeslným oborům. Zda se zájem zvyšuje, bude patrné až na jaře po odevzdání přihlášek na střední školy.

Projekt Podpora řemesel nabízí pro zájemce nejen pracovní listy, ale i další aktivity. Jednou z nich jsou zážitkové workshopy pro rodiče s dětmi, o které byl z řad rodičů velký zájem, nicméně koronavirová pandemie jejich konání pozdržela. „I přesto, že asi letos již workshopy nestihneme, plánujeme je ve spolupráci se středními školami spustit hned, jak to situace umožní. Zájem totiž o ně mají nejen rodiče, ale i sami dospělí, kteří se chtějí něčemu přiučit,“ hodnotí ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist. Spolu s pracovními listy a workshopy jsou k dispozici také přehledné webové stránky www.budmistr.cz. Zde se ti, co se o řemesla zajímají, mohou seznámit s jednotlivými profesemi a studijními obory. Žáci zde také mohou zjistit, jak si vedou ti, co se rozhodli tahle řemesla dělat. „Vybrali jsme ve spolupráci s Krajským úřadem osm řemesel, která jsou perspektivní, a to jak z pohledu jejich studia, tak následného uplatnění. Všechny totiž souvisí se stavebnictvím, kde je doslova „hlad“ po kvalitních řemeslnících,“ vysvětluje Luděk Keist.

Pracovní listy, které si nyní učitelé můžou stáhnout na stránkách www.budmistr.cz obsahují 8 praktických návodů. Jsou zde uvedeny postupy na výrobu předmětů ze dřeva, keramické dlažby, plechu nebo odpadního potrubí. Pro školy jsou také připraveny pracovní listy v tištěné podobě a jejich distribuce proběhne, až se školy opět otevřou. Více informací o aktivitách projektu jsou dostupné na stránkách www.budmistr.cz.