Cesta k práci


V Jihočeském kraji byla ve spolupráci se zástupci Úřadu práce jako jedna z ohrožených skupin identifikována skupina mladých do 25 let. Projekt Cesta k práci řeší zvýšení zaměstnatelnosti této ohrožené skupiny. Pro studenty je připraven komplexní program JOB ACADEMY, který se skládá ze série poradenských, vzdělávacích, motivačních a doprovodných opatření. Zapojením získají zapojené osoby dovednosti a kompetence, které jim pomohou najít uplatnění na trhu práce.

AKTIVITY PROJEKTU

KA 1 JOB MARKET – cílem této motivační aktivity je zvýšení kompetencí cílové skupiny (mladí do 25 let) k orientaci na trhu práce; získání motivace CS k seberealizaci ve formě nalezení zaměstnání nebo zahájení podnikání; motivace CS k účasti v dalších aktivitách projektu, které povedou k uplatnění CS na trhu práce.

KA 2 CONSULTING – jedná se o poradenství převážně pro cílovou skupinu, která je v evidenci úřadu práce. Tato cílová skupina potřebuje odborný a často individuální přístup, postrádají pocit odpovědnosti a smyslu života, nemají pracovní návyky a často jim chybí stabilní rodinné zázemí, mají osobní problémy a nemají se komu svěřit. V rámci dalších klíčových aktivit bude poradenství realizováno dle potřeb cílové skupiny po předchozí domluvě a dle řešeného problému odborníkem. Zde je důležité udržet motivaci a chuť pracovat především u CS, která pochází z rodin, jejíž členové nepracují a postrádají pracovní návyky.

KA 3 MY JOB – seminář je rozdělen do jednotlivých kurzů:

– Rozvoj klíčových kompetencí dovednosti pro TP a orientace v něm; osobnostní rozvoj; komunikace; aj. (12 hod)

– Základy pracovněprávní problematiky (3 hod)

– Digitální dovednosti pro trh práce kurz je zaměřen na hledání zaměstnavatelů, navázání kontaktů se zaměstnavateli, práce a sociální sítě apod. (6 hod)

– Základy finanční gramotnosti kurz je koncipován jako interaktivní výuka s nácvikem modelových situací (půjčka, spoření, finanční plán, rozpočet atp.) (7,5hod)

– Trénink – praktická tvorba CV a motivačního dopisu, nácvik pracovního pohovoru (12 hod)

KA 4 MY BUSINESS – každý účastník aktivity si pod odborným dohledem zpracuje reálný business plán (základní kámen každého podnikání), který slouží nejen samotnému podnikateli k uvědomění si silných a slabých stránek podnikatelského záměru, ale často je důležitým komunikačním prvkem s externími uživateli (např. bankou, investorem, aj.).

KA 5 JOB DAYS – cílem aktivity je propojit CS se zaměstnavateli např. formou osobního setkání při workshopu, v rámci burzy práce a tím i navázání kontaktu se zaměstnavateli.

KA 6 JOB TRAINING – osoby budou mít možnost získat zaměstnání/praxi u zaměstnavatele, který po dobu tří měsíců může využít příspěvek na mzdové náklady zaměstnance.

REALIZACE PROJEKTU
Zahájení projektu: 1.2.2017
Ukončení projektu: 31.1.2019

V případě zájmu vstupu do projektu nám zašlete nezávaznou přihlášku na uvedenou kontaktní osobu. Přihláška je ke stažení zde.

KONTAKTNÍ OSOBA
Bc. Veronika Vicková

odborný poradce
email: vickova@jsrlz.cz
mobil: +420 607 012 620

Více informací o projektu Vám poskytne uvedená kontaktní osoba.