INFORMACE Z TRHU PRÁCE


Trh práce se v dnešní době neustále mění a je mnohdy velmi náročné se v něm zorientovat. Naše společnost spolupracuje s důležitými aktéry regionálního i národního trhu práce. Získané využíváme pro efektivitu vlastní činnosti, ale zároveň je sdílíme i dále.

#mojeprofese

PREDIKCE TRHU PRÁCE

V roce 2017 jsme se zapojili do celonárodního projektu KOMPAS, kde jsme byli součástí vzniku predikčního modelu na národní ale především regionální úrovni. V rámci projektu byla vytvořena webová aplikace, která je plně dostupná veřejnosti a nabízí velké množství dat z několika stěžejních oblastí trhu práce (vzdělávání, profese, odvětví). Jedná se o data historická, data současného stavu trhu práce a střednědobá predikce vývoje. Webovou aplikaci můžete navštívit ZDE. Pro bližší informace o projektu a jeho výstupech navštivte projektovou stránku přímo na našem WEBU.

#mojeprofese

NEZAMĚSTNANOSTI V KRAJI

Řešení otázky nezaměstnanosti, a to především s ohledem na rizikové skupiny na trhu práce, je často náplní našich projektových i neprojektových aktivit. Díky úzké spolupráci s krajskou pobočkou Úřadu práce jsme schopni flexibilně reagovat na regionální nezaměstnanost a být součástí zlepšování situace v kraji. S Úřadem práce také aktivně spolupracujeme na  monitoringu trhu práce, který probíhá každoročně v celém kraji. Více informací a výsledky monitoringu trhu práce najdete ZDE

#mojeprofese

DALŠÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ DATA

Oblast lidských zdrojů také pokrývá a analyzuje krajská pobočka Českého statistického úřadu. Tato data jdou veřejně čerpat a aktuální informace najdete na jejich stránkách. Stěžejním výstupem, který sumarizuje trh práce v kraji, demografii, vzdělávání a další kapitoly jsou české statistické ročenky kraje, které jsou vydávány jednou ročně. Jejich přehled najdete ZDE