Žáci z jižních Čech obstáli na soutěži Solar Car 2018 v německém Chemnitzu


Žáci z pěti středních škol z Jihočeského kraje se v Chemnitzu zúčastnili mezinárodní soutěže Solar Car 2018, jejímž cílem je středoškolákům atraktivně přiblížit technické a přírodovědné obory. Během týdenního pobytu v Německu tak celkem 10 žáků muselo zprovoznit svá solární auta a představit svou práci v angličtině. Tento nelehký úkol úspěšně zvládlo všech pět týmů a někteří dokonce zaujali porotu svým netradičním modelem.

Soutěž Solar Car patří v Německu k velmi známým a oblíbeným. Každoročně se koná v řadě německých regionů a vítězové z regionálních kol následně postupují do finále. Právě finálního kola se díky zapojení Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů (JSRLZ) do mezinárodního projektu CoCo+ mohli aktivně zúčastnit i žáci z jižních Čech. „Žáci tak získali nejen šanci porovnat své znalosti se svými vrstevníky z jiných zemí, ale přivezli si také nové zkušenosti a nápady,“ sdělila Zuzana Pavlasová, která má v Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů na starosti problematiku zkvalitňování odborného vzdělávání. Obdobné soutěže jsou také důležité i pro zjištění jazykové vybavenosti žáků. Účast českého týmu potvrdila, že angličtina již není pro středoškoláky problémem a podobné mezinárodní projekty pomáhají mimo jiné i k odbourání prvotní nervozity při vystupování žáků před větším publikem.

Příprava na soutěž Solar Car 2018 nebyla pro účastníky jednoduchá. Měli za úkol postavit z předem určených součástek solární auto, buď v kategorii Creative nebo v kategorii Direction Reverser. V kategorii Creative měli žáci poměrně volné pole působnosti a záleželo na jejich nápadu a kreativitě. Nejvíce porotu nadchlo solární auto ve tvaru sršně, které sestavil tým I-ON-TEAM tvořený žáky Filipem Jordákem a Filipem Hrdličkou z Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické, České Budějovice. Naopak v kategorii Direction Reverser museli žáci dodržet poměrně přísná pravidla a postavit auto, které se rychle pohybuje a současně je schopné samo změnit směr. Záleželo tedy na rychlosti, velikosti, ale i obratnosti solárního auta. S tím se nejlépe vypořádal tým SOLAR CAR 3000 RS ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, který tvořili žáci Stanislav Zemek a Petr Staňo. Ti také potvrzují, že nejobtížnější a nejdůležitější na celé soutěži bylo sestrojení samotného auta a prezentace připraveného plakátu na zadané téma s obrázky a informacemi v angličtině.

Příprava plakátu byla také jedním z povinných úkolů pro účast na soutěži Solar Car. Žáci museli nejprve připravit prezentaci na téma E-mobilita v našem regionu a následně ji představit odborné porotě. Přestože vystupování v angličtině před zahraniční porotou není vůbec snadné, žáci se s touto úlohou perfektně vypořádali a jak žák Petr Staňo doplňuje: „S jazyky a jejich použitím nemám moc velký problém, jazyková bariéra vznikala spíš hlavně z důvodu neznalosti němčiny.“

Během pobytu v Německu se žáci připravovali především na samotnou soutěž, ve volném čase také ale měli zajištěný pestrý program od organizátorů. „Žáci například navštívili středisko praktického vyučování a měli také možnost si prohlédnout historické centrum města při komentované prohlídce,“ vyjmenovává Dana Tvrzická, zástupkyně ředitele ze SPŠ automobilní a technické, České Budějovice, která se celé soutěže také zúčastnila. Právě program a jeho komplexnost si soutěžící velmi pochvalovali: „Na projektu CoCo+ nás bavily společenské akce typu adaptačních her, lezení na umělé stěně, pečení hamburgerů, společná setkání, ale i prezentace naší práce před ostatními členy zahraničního týmu,“ zhodnotili žáci z týmu I-ON-TEAM.

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů je od října roku 2017 zapojená do realizace projektu CoCo+, který je spolufinancován z programu Evropské unie ERASMUS+ a má za cíl motivovat žáky ke studiu technických a přírodovědných oborů. Záměrem je zmíněné obory žákům středních škol atraktivně přiblížit, a to například formou účasti na technické soutěži SOLAR CAR, jejíž finále se letos konalo 21. září 2018 v německém Chemnitzu.