V Jihočeském kraji se formuje sociální inkubátor!


Stále častěji se v poslední době diskutuje o sociálním podnikání, sociálních inovacích či nedostatku zaměstnanců. Nová iniciativa s názvem Jihočeský sociální inkubátor má ambici stát se podpůrnou a akcelerační platformou pro tato témata.

V pondělí 18. června 2018 se na půdě Jihočeského vědeckotechnického parku uskutečnil kulatý stůl, kde o jeho možném zaměření diskutovala bezmála dvacítka expertů z různých oblastí.

Tomuto jednání předcházela aktivita v rámci společného projektu Jihočeského kraje a Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP) „Smart akcelerátor Jihočeského kraje“, jehož dílčím výstupem byl návrh na přenos osvědčeného modelu podpory sociálních inovací a komunitního rozvoje z Velké Británie.

Zástupci vznikající iniciativy identifikovali čtyři základní okruhy podpory, na které by se chtěli orientovat:

  • Podpora sociálního podnikání,
  • zaměstnávání sociálně znevýhodněných skupin,
  • podpora vlastního podnikání sociálně znevýhodněných osob,
  • rozvoj spolupráce mezi poskytovali sociálních služeb a trhem práce.

Celou tiskovkou zprávu včetně komentářů zástupců platformy si můžete stáhnout níže.