Úřad práce podpoří flexibilní formy zaměstnávání i sdílená pracovní místa


Hledáte práci na zkrácený úvazek? Jste mladší 30 let, nemáte praxi a chcete získat pracovní zkušenosti od stávajících zaměstnanců firem, kteří jsou v předdůchodovém věku? Hledáte nové zaměstnance? Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a také pro zaměstnavatele.

Úřad práce ČR (ÚP ČR) realizuje na všech pracovištích v rámci celé České republiky projekt Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI). Projekt podporuje flexibilní formy zaměstnání v podobě generačního tandemu, příspěvku na zapracování či sdílených pracovních míst, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru klienty Úřadu práce, zapojené do projektu FLEXI. Zjistěte, co nabízí komplexní balíček aktivit a finančních příspěvků včetně využití poradců Úřadu práce.

Příspěvek na sdílené pracovní místo

Zaměstnavateli, který plánuje uzavřít se svými zaměstnanci nebo nově přijímanými zaměstnanci písemnou dohodu podle § 317a zákoníku práce, bude moci být ÚP ČR poskytnut finanční příspěvek, a to na základě dohody o vymezení sdíleného pracovního místa uzavřené mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR. Sdílených pracovních míst může být u zaměstnavatele vymezeno několik. Podporovány budou zejména:

  • osoby se zdravotním postižením,
  • osoby starší 60 let,
  • osoby pečující o dítě do 10 let věku,
  • osoby pečující o osobu v některém ze stupňů závislosti stanoveným zvláštním právním předpisem
  • a také osoby do 30 let věku, které z vážných osobních důvodů potřebují začít pracovat pouze na zkrácený úvazek.

Úřad práce zaměstnavatelům poskytne příspěvek na mzdu nových zaměstnanců, a to až do výše 15 200,- Kč měsíčně na jedno sdílené pracovní místo po dobu až 12 měsíců.

V rámci generačního tandemu může být poskytnut příspěvek za vynaložené prostředky na mzdové náklady školitele (stávajícího zaměstnance) za hodiny, které věnuje novému kolegovi při předávání svých pracovních zkušeností, maximálně však ve výši 24 000,- Kč měsíčně a příspěvek na mzdové náklady nově přijímaného zaměstnance na vyhrazené společensky účelné pracovní místo, a to až do výše 26 000,- Kč měsíčně.

Generační tandem

Podstatou nástroje generační tandem je podpora přenosu pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob v předdůchodovém věku, kteří díky dalšímu setrvání u svého zaměstnavatele zaučí svého nástupce. U zaměstnavatele je tak zajištěno zapracování nově přijímaného zaměstnance provedené stávajícím zaměstnancem, kterému vznikne nárok na starobní důchod v období do 36 měsíců. Příspěvek je poskytován minimálně na dobu 6 měsíců a maximálně na dobu 12 měsíců.

Příspěvek na zapracování může ÚP ČR poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému ÚP ČR věnuje zvýšenou péči (§33 zákona o zaměstnanosti). Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 3 měsíců. Měsíční příspěvek na fyzickou osobu, která zapracovává, může činit maximálně polovinu minimální mzdy.

Pdobrobnější informace

Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo přímo navštivte www.uradprace.cz. Pro podrobnější informace a zahájení spolupráce jsou k dispozici zaměstnanci Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích:

  • Jana Pechová – 950 109 434 jana.pechova1@uradprace.cz
  • Bc. Dana Lošková – 950 109 476 dana.loskova@uradprace.cz
  • Ing. Jiří Kotek – 950 109 474 jiri.kotek@uradprace.cz

Případně pište na email flexi@uradprace.cz. Můžete také využít služeb Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00.

Zdroj: Úřad práce v Českých Budějovicích