Týden vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji


Pořadatel:                           Asociace institucí vzdělávání dospělých
Krajský koordinátor:           JSRLZ, o.p.s. jako nositel Jihočeského paktu zaměstnanosti
Spoluorganizátor akce:       Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Týden vzdělávání dospělých je celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání. Cílem akce je tedy motivovat potenciální účastníky dalšího vzdělávání k aktivní účasti ve vzdělávacích aktivitách, motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání svých zaměstnanců.

AKTIVITY V RÁMCI TVD

V desítkách měst ČR se konají stovky akcí, které mají podobu ukázkových kurzů, testování znalostí a dovedností a celé řady dalších aktivit. Realizátorem těchto týdnů vzdělávání je Asociace institucí dalšího vzdělávání ČR. Organizátorem týdnů vzdělávání v krajích jsou pak krajští koordinátoři ve spolupráci s dalšími institucemi podporující rozvoj a vzdělávání dospělých.

PŘÍNOS AKCE

  • jedinečná možnost prezentovat Vaši firmu či instituci;
  • představit nabídku Vašich vzdělávacích služeb;
  • navazovat nové obchodní a osobní kontakty;
  • bezplatně využívat pro svoje přihlášené akce do TVD prostory Jihočeské univerzity a Jihočeské hospodářské komory;
  • zajistit si bezplatně propagaci Vaší akce díky celokrajské marketingové kampani celého Týdne vzdělávání dospělých.

PODMÍNKY ÚČASTI

  • Vzdělávací společnost zorganizuje vzdělávací akci, např. workshop, přednášku, seminář či den otevřených dveří, exkurzi v rámci stanoveného celokrajského termínu.
  • Vzdělávání proběhne na území Jihočeského kraje.
  • Akce musí být otevřena pro veřejnost – pro účastníky bude akce bezplatná, případně za symbolický poplatek.
Zapojení vzdělávací společnosti do akce je vždy ZDARMA

Organizátor akce (workshopu, přednášky, semináře, atd.) nese náklady spojené s její organizací.
Propagaci akce v rámci TVD hradí pořadatel – Asociace institucí vzdělávání dospělých, propagaci jednotlivých aktivit v Jihočeském kraji zabezpečuje koordinátor se spolupracující organizací.

KONTAKT

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.
Husova 9, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba: Michaela Fouňová, email: founova@jsrlz.cz, mobil: 602 454 395


Informace o předchozích ročnících:

Dokumenty obsahují vždy seznam všech akcí, které v daném ročníku proběhly, krátký popis a fotografie z akce. Podrobné informace si můžete vyžádat u kontaktní osoby.