Technické kluby by mohly podpořit větší zájem o technické a přírodovědné obory


Silné zastoupení technicky zaměřených firem na jihu Čech vede k dlouhodobému zájmu o absolventy technických oborů. I přes řadu aktivit na podporu techniky v regionu, mírně klesl v loňském roce zájem o studium technických oborů. Jak podporovat zájem žáků o přírodovědné a technicky zaměřené studium, sdíleli organizace ze šesti zemí na konci ledna v Českých Budějovicích. Díky inspiraci bude možné rozšiřovat nabídku mimoškolních aktivit na podporu techniky a přírodovědných oborů v regionu.

Jihočeský kraj se pyšní silným zastoupením technicky zaměřených firem. Ze strany zaměstnavatelů je proto dlouhodobě zájem o absolventy z těchto oborů. „Aktivit na podporu polytechnického vzdělávání vznikla na jihu Čech celá řada. Zapojují se do nich školy, firmy, ale také kraj a řada organizací. I přes velkou podporu z mnoha institucí klesl v loňském roce mírně zájem o studium technických oborů – v meziročním srovnání došlo k 8% poklesu podaných přihlášek,“ uvádí Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů (JSRLZ), která se podílí například na organizaci technické soutěže Talenty pro firmy či zážitkové výstavy Dobrodružství s technikou. Dana Feferlová dodává, proč je důležité sledovat trendy i z jiných zemí: „Dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce, stejně tak jako možný pokles zájmu o technické obory, jsou důvody k získávání zkušeností zahraničí, které nám pomohou rozšiřovat nabídku aktivit i v našem regionu.“

JSRLZ proto pokračuje v mezinárodním partnerství, které vzniklo již v roce 2015 se zástupci středních škol a vzdělávacích institucí šesti evropských zemí. Ti se v lednu setkali na mítinku v Českých Budějovicích s cílem sdílet své zkušenosti a rozvíjet dále mimoškolní aktivity přes tzv. STEM kluby. „Stem cluby lze v překladu chápat jako zájmové mimoškolní aktivity, jako jsou například kroužky. Tam je možné děti nejen motivovat, ale také vzdělávat v oblasti techniky, robotiky, IT a přírodovědy,“ říká Michaela Rychnavská, manažerka projektu financovaného z programu ERASMUS+, a dodává, že technické kluby kopírují myšlenky těch sportovních. Tedy cílí na děti již od předškolního věku a ukazují jim zábavnou a  edukativní formou význam zmíněných odvětví. „Zájem ze strany dětí a rodičů se nám potvrdil již v loňském roce, kdy jsme pro ně uspořádali dvě akce s názvem „Den s robotem“. Nejen, že děti a rodiče odcházeli nadšení, ale dávali nám tipy, kde podobnou akci ještě uspořádat. Plánujeme v těchto aktivitách pokračovat i v letošním roce,“ hodnotí Michaela Rychnavská.

JSRLZ nabízí možnost sdílení zkušeností v rámci Jihočeského kraje i dalším organizacím: „Rádi bychom zkušenostmi ze zahraničí podpořili například aktivity Domů dětí a mládeže. V Českých Budějovicích se již podobné kluby k podpoře techniky rozjíždějí ve spolupráci s odborníky ze společnosti RPIshop.cz. Ti zaujali naše účastníky Dnů s robotem opravdu na maximum a jsme rádi, že se daří navazovat nová partnerství,“ chválí spolupráci Michaela Rychnavská a dodává, že nabídka platí i pro školy v jihočeském kraji a další organizace, pro které v rámci projektu připravuje JSRLZ i další zajímavou nabídku, včetně vzdělávání.