Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele


Hledáte informace k možnostem pomoci občanům Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky, případně v ČR dlouhodobě žijí a pracují a také zaměstnavatelům, kteří občany Ukrajiny zaměstnávají nebo zaměstnají? Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo přehled nejdůležitějších informací, odkazů a podrobností týkající se mimo jiné povolení k zaměstnání, ale také informace k možnostem čerpání některých nepojistných sociálních dávek.

POSTUP NA PRACOVNÍM TRHU

  • Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou požádat o povolení k zaměstnání, a to krajskou pobočku Úřadu práce podle místa, kde má být práce vykonávána.
  • O povolení lze požádat až na dva roky s možností prodloužení na další dva roky, a to i opakovaně.

ZAMĚSTNAVATELÉ

  • Nejprve je třeba ohlásit volné pracovní místo krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa výkonu práce a současně vyjádřit zájem zaměstnat cizince na základě povolení k zaměstnání. Dále je zapotřebí s budoucím zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání.
  • !Obdrží-li váš zaměstnanec, občan Ukrajiny, povolávací rozkaz, může požádat o poskytnutí pracovního volna. V takovém případě se bude jednat o jinou důležitou osobní překážku v práci a zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit. Tato nepřítomnost není důvodem k výpovědi zaměstnance.

CIZINCI JIŽ PRACUJÍCÍ/PŘEDJEDNANÉ ZAMĚSTNÁNÍ V ČR nebo CIZINCI NOVĚ PŘÍCHOZÍ/BEZ ZAMĚSTNÁNÍ V ČR (Nabídka práce v ČR zde).

Povolení k zaměstnání

  • Jako cizinec budete k zaměstnání potřebovat povolení od Úřadu práce ČR.
  • Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání je třeba již mít nebo si najít pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání.
  • Dalším krokem je již samotné podání žádosti, kdy cizinec sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele písemně požádá krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa výkonu práce o vydání povolení k zaměstnání.
  • Důležité odkazy:

Informace k dávkám pomoci v hmotné nouzi

Zdroj: MPSV