STEM CLUBS


STEM CLUBS

Číslo projektu:                        2020-1-NO01-KA202-076537

Termín realizace:                    1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Realizátor projektu:               Odda upper secondary school (Norsko)

Partneři projektu:                  T2I – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO EINNOVAZIONE SCARL (Itálie)

                                              Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Müszaki

                                              Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda (Maďarsko)

                                              Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. (Česká republika)

                                              Solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt gGmbH (Německo)

                                              SPŠCH Pardubice (Česká republika)

                                              Srednja škola Dugo Selo (Chorvatsko)

Financování:                          Erasmus+

CÍL PROJEKTU

Projekt je zaměřen na zvyšování úrovně odborného vzdělávání technických a přírodovědných oborů, konkrétně si klade za cíl posílit spolupráci škol, firem a dalších aktérů trhu práce na regionální a mezinárodní úrovni a tím motivovat žáky základních škol ke studiu technických a přírodovědných oborů. Díky mezinárodnímu charakteru spolupráce, bude umožněno sdílení příkladů dobré praxe. Důraz je kladen především na získávání a sdílení know-how jednotlivých partnerů v realizaci mimoškolních aktivit – kroužků či klubů jednotlivými partnery na regionální, ale i celostátní úrovni.

VÝSTUPY PROJEKTU

Hlavním výstupem projektu bude vytvoření webové platformy včetně e-learningové platformy, která poskytne budoucím návštěvníkům určitý návod na tvorbu STEM klubů. Součástí webové platformy budou konkrétně popsány příklady dobré praxe v organizování a realizaci mimoškolních aktivit pro podporu a popularizaci techniky, matematiky a přírodovědy.

V rámci projektu dojde ke třem zahraničním krátkodobým pobytům studentů a pedagogů, kteří budou moc získat nové zkušenosti v oblasti STEM klubů, zvýšit si své jazykové ale i odborné kompetence.

KONTAKT

Ing. Martin Necid

email: necid@jsrlz.cz
mobil: +420 727 911 027

    Pro více informací se obracejte na kontaktní osoby.