Sledujeme aktuální dění, pomůžeme Vám se zorientovat


Připravili jsme pro Vás přehledně informace k aktuálnímu dění – Covid 19, které jsme rozdělili do tří oblastí:

  • Obecné informace – nařízení vlády, změny, novinky
  • Zaměstnanec/zaměstnavatel – ošetřovné, program „ANTIVIRUS“
  • Nezaměstnaní – informace z Úřadu práce

Informace najdete na stránkách Jihočeského paktu zaměstnanosti: www.jcpakt.cz.

Co je Jihočeský pakt zaměstnanosti?
Naším cílem je, aby Jihočeský kraj byl atraktivním regionem nejen pro život, ale i podnikání a práci. Jihočeský pakt zaměstnanosti má za cíl koordinovaně řešit problémy regionálního trhu práce včetně zajištění činností observatoří trhu práce.

Má 4 hlavní strategické priority:

  • Flexibilní trh práce.
  • Vytváření kvalifikačních předpokladů pro vyšší zaměstnanost.
  • Podpora podnikání.
  • Podpora sociálních inovací a rovných příležitostí.​