Covid-19 vzory smluv a dokumentů zdarma


V současné době spojené s pandemií koronaviru vyvstává mnoho otázek spojených s pracovním právem nebo obchodními vztahy. Stáhněte si zdarma vzory smluv a dokumentů, které se mohou hodit v současné krizi i potom, co pomine. Dokumenty využijí firmy, OSVČ i fyzické osoby.

Smlouvy a dokumenty jsou rozčleněny na jednotlivé oblasti:

  • obchodní vztahy (Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři, Oznámení o porušení právní povinnosti…)
  • daně (Žádost o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat, Žádost o prominutí úroku z prodlení podle § 259b daňového řádu…)
  • insolvence a dluhy (Návod na získání pomoci státu při finančních potížích, Jak postupovat v případě platební neschopnosti mého dlužníka…)
  • zdravotnické právo (Vnitřní předpis, Zápis do zdravotnické dokumentace – telefonická nebo emailová konzultace…)
  • pracovní právo (Dohoda o výkonu práce z domova, Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o částečné nezaměstnanosti…)
  • náhrady škody
  • veřejné zakázky (Žádost o prodloužení lhůty pro podání nabídky, Žádost o prodloužení lhůty pro objasnění nabídky…)

Zdroj: pravovrousce.cz