ROZŠÍŘENÍ REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ


Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko podepsaly nové „Společné memorandum o porozumění o středoevropské spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě (CECE)ˮ za účelem rozšíření dosavadní úspěšné spolupráce probíhající od roku 1997. K podpisu došlo dne 7. března 2023 na okraji Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport – část vzdělávání v Bruselu.

Středoevropská spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (CECE) podporuje regionální spolupráci a výměnu dobré praxe mezi zapojenými vzdělávacími systémy. Vzdělávání je nejlepší investicí do budoucnosti střední Evropy. Mělo by umožnit mladým lidem podílet se na společenském a ekonomickém životě, zapojit se do utváření budoucnosti v daném region a Evropy jako takové, jejímiž znaky jsou demokracie, solidarita a inkluze. Regionální spolupráce mezi pěti zeměmi hraje důležitou roli při společném vývoji, zejména na pozadí současných výzev a krizí v Evropě.

Rakousko převezme v roce 2023 neformální předsednictví této regionální iniciativy a na jeho pozvání proběhne na podzim ve Vídni setkání na úrovni generálních ředitelů.

Zdroj: www.msmt.cz